Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 19

1. Дано:

S = 100 см2 =

= 10-2 м2

В = 1 Тл

α = 0°

t = 0,01 с

Розв’язання:

Зміна магнітного поля спричинить ЕРС індукції, яка за законом електромагнітної індукції дорівнює

За формулою ∆ф = ∆В · S · cos α.

Початковий магнітний потік ф1= BS cos α.

Після зникнення магнітного поля ф2 = 0.

Отже,

Обчислимо значення:

Відповідь: середнє значення ЕРС індукції 1 В.

ε - ?

2. Дано:

r = 5 см = 0,05 м

В = 1 Тл

α = 0°

t = 0,1 с

Розв’язання:

Зміна магнітного поля викличе ЕРС індукції

a = ф1 – ф2 = BS cos α, отже,

S = πr2, cos α = 1;

Обчислимо значення:

Відповідь: середнє значення ЕРС індукції 78,5 В.

ε — ?

3. Дано:

N = 2000

ε1 = 120 В

Розв’язання:

За формулою закону електромагнітної індукції

Відповідь: швидкість зміни магнітного потоку

4. Дано:

І = 62,8 cм = 0,628 м

d = 0,5 = 0,5 мм =

= 0,5 · 10-3 м

B1 = 0,2 Тл

t = 0,05 c

B2 = 0

ρм= 1,7· 10-8 Oм·м

Розв’язання:

Обчислимо значення:

Відповідь: Iі ≈ 2,3 А.

Iі - ?

5. Дано:

α =

d = 25 см = 0,25 м

h = 2 мм =

= 2 · 10-3 м

Іі = 12 A

ρАІ = 2,8 · 10-8 Oм·м

Розв’язання:

За формулою і формулою ф = AВS cos α

маємо cos α = 1. Отже,

звідси де І = πd;

Знайдемо значення:

Відповідь: швидкість зміни магнітного поля

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити