Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 22

1. Дано:

т = 1 кг

х = 30 см = 0,3 м

g = 10 м/с2

Розв’язання:

ω = 2πν = 2 · 3,14 · 1 Гц = 6,28 с-1.

Відповідь: період 1 с, частота 1 Гц, колова частота 6,28 с-1

Т — ?

v — ?

ω — ?

2. Дано:

А = 0,2 м

v = 2 Гц

Розв’язання:

Рівняння гармонійного коливання тіла

x = A cos(ωt + φ0), φ0 — початкова фаза; ω — колова

частота.

ω = 2πν? φ0 —0, x = 0,2 cos 4π.

Відповідь: х = 0,2 cos 4π.

x = x(t) — ?

3. Дано:

Розв’язання:

А = 0,1 м. ω = 2πν.

Відповідь: А = 0,1 м; ω = 2πν;

А — ?

v — ?

ω — ?

T —?

φ0 —?

4. Дано:

т — 100 г = 0,1 кг

v = 2 Гц

Розв’язання:

За формулою маємо

звідси маємо k = 4π2mv2.

Обчислимо значення:

Відповідь: жорсткість пружини

k — ?

5. Дано:

т — 200 г — 0,2 кг

Розв’язання:

Із формули періоду пружинного маятника і

маємо

Обчислимо значення:

Відповідь: частота коливань ≈1,4 Гц.

v - ?

6.

Куля А може здійснювати коливання, оскільки вона знаходиться в положенні стійкої рівноваги, і якщо вивести її зі стану рівноваги, вона буде мати надлишкову енергію (порівняно з тією, якою володіє куля в стані рівноваги).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити