Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 24

1. Дано:

v = 20 м/с

Т = 0,5 с

Розв’язання:

Довжину хвилі можна визначити за формулою λ = v·T Обчислимо значення: λ = 20 м/с · 0,5 с = 10 м.

Відповідь: довжина хвилі 10 м.

λ — ?

2. Дано:

λ = 300 м

Т = 15 с

v — ?

Розв’язання:

За формулою λ = v · Т маємо

Обчислимо значення

Відповідь: швидкість поширення хвилі 20 м/с.

3. Дано:

t = 30 с

N = 15

v = 4 м/с

Розв’язання:

Довжина хвилі визначається за формулою

Отже, Обчислимо значення

Відповідь: довжина хвилі 8 м.

λ — ?

4. Дано:

t = 12 с

N = З

λ = 6 м

Розв’язання:

За формулою λ = v ·Т маємо

Отже,

Обчислимо значення

Відповідь: швидкість хвилі 1,5 м/с.

v — ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити