Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 25

1. Дано:

С = 2 пФ =

= 2 · 10-12Ф

L = 0,5 мкГн =

= 0,5 · 10-6 Гн

Розв’язання:

За формулою обчислимо значення

періоду:

Отже,

Відповідь: частота коливань у контурі 160 МГц.

v — ?

2. Дано:

С = 1 мкФ =

= 10-6 Ф

U = 225 В

L = 10 мГн = _

= 10 · 10-3Гц

Розв’язання:

За законом збереження енергії

Звідси

Обчислимо значення:

Відповідь: Іmax = 2,25 А.

Іmax ?

3. Дано:

Т1 = 50 мкс =

= 50 · 10-3 с

С1 = C2 = С

L1 = L2 = L

Розв’язання:

Період визначається за формулою Томсона:

При послідовно з’єднаних конденсаторах

спільна ємність дорівнюєтоді

При паралельному з’єднанні конденсаторів загальна ємність дорівнює 2С, тоді

Відповідь: період коливань контуру 100 мкс.

Т2 —?

4. Дано:

ε0 = 8,85 · 10-12 Ф/м L = 4мГн =

= 4 · 10-3Гн

S = 10 см2 =

= 10 · 10 -4м2

d = 1 мм = 10-3м

Розв’язання:

За формулою Томсона ε = 1

Обчислимо значення:

Відповідь: період коливань контуру 1,18 мкс.

Т —?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити