Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 26

1. Дано:

с; λ1

Розв’язання:

За формулою λ — v · Т,маємо λ1 — сТ, λ2 = vТ.

Із маємо λ1 = 9λ2; λ1= 9 · vΤ.

Отже, сТ = 9 · vΤ, звідси

Відповідь: швидкість поширення зменшиться у 9 разів.

2. Дано

λ = 500 м

t = T

v = 3000Гц

с = 3 · 10-8 м/с

Розв’язання:

Відповідь: відбувається в електромагнітній хвилі 200 коливань.

N ?

3. Дано:

v = 2 · 108 м/с

v = 1 МГц = 106 Гц

Розв’язання:

За формулою маємо

Відповідь: довжина хвилі 200 м.

λ — ?

4. Дано:

v = 2 · 108 м/с

λ = 6 м

с = 3 · 108 м/с

Розв’язання:

λ = сТ·, λ1 = v · Т; Отже,

Обчислимо значення:

Відповідь: довжина хвилі 4 м.

λ1— ?

5. Дано:

h1 = 300 м

h2 = 10 м

R = 6400 км =

= 6,4 · 106 м

Розв’язання:

R — радіус Землі.

Обчислимо значення

Відповідь: відстань 74 км.

l — ?

6. Дано:

C1 = 50 пФ =

= 50 · 10-12 Ф

С2 = 450 пФ =

= 450 · 10-12 Ф

L1 = L2 = 0,6 мГн = = 0,6 · 10-3 Гн

с = 3 · 108 м/с

Розв’язання:

За формулою λ = сТ маємо λ1 = сТ1, λ2 = сТ2

Отже,

Обчислимо значення:

Відповідь: 326 м ≤ λ≤ 979 м.

λ1— ?

λ2— ?

7. Дано:

L = 1,6 мГн =

= 1,6 · 10-3 Гн

C1 = 400 пФ =

= 4 · 10-10 Ф

с = 3 · 108 м/с

Розв'язання:

Обчислимо значення

Відповідь: довжина хвилі 1507,2 м.

λ— ?

8. Дано:

С = 0,005 мкФ =

= 5 · 10-9Ф

λ = 500 м

с = 3 · 108 м/с

Розв’язання:

За формулою λ = сТ,

Звідси х2 = с2 · 4π2 ·LC

Обчислимо значення:

Відповідь: індуктивність 14 мкГн.

L — ?

Розв’язання:

λ2 = с2 · 4π2LС.

Обчислимо значення:

Відповідь: 31,6 пФ.

9. Дано:

L = 0,2 мГн =

= 0,2 · 10-3 Гн

λ = 150 м

с = 3 · 108 м/с

С — ?

10. Дано:

С = 75 пФ =

= 75 · 10-12Ф

L = 1,34 мГн =

= 1,34 · 10-3 Гн

с = 3 · 108 м/с

Розв’язання:

За формулою λ = с · Т, маємо

Обчислимо значення:

Із формули маємо

Відповідь: λ — 597 м; v = 0,502 МГц.

λ — ?

v — ?

11. Дано:

I = 1 А

∆t — 0,6 с

ε = 0,23 мВ =

= 0,23 · 10-3 В

C = 14,1 пФ =

=14,1 · 10-12 Ф

с = 3 · 10- 8 м/с

Розв’язання:

λ = с · Т, Із формули маємо

Отже,

Обчислимо значення:

Відповідь: довжина хвилі 83 м.

λ — ?

12. Дано:

v = 50 · 106 Гн

t = 0,04 с

N = 500 000

Розв’язання:

Відповідь: на один елемент зображення припадають 4 довжини хвиль.

n —?

13. Дано:

с = 3 · 10- 8 м/с

L = 2 · 10-3 Гн

ε = 11

S = 800 см2 =

= 800 · 10-4 м2

d = 1 см = 10-2 м

ε0 = 8,85 · 10 -12 Ф/м

Розв’язання:

Отже,

Обчислимо значення:

Відповідь: довжина хвилі ≈ 2350 м.

λ — ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити