Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 31

1. Дано:

λ1= 400 нм =

= 4 · 10-7 м

λ2 =760 нм =

= 760 · 10-9 м

с = З 108 м/с

А = 6,626 · 10-34 Джс

Розв’язання:

Обчислимо значення:

Відповідь: 5 · 10-19 Дж; 2,6 · 10-19 Дж; 1,66 · 10-27 кг(м/с);

8,7 · 10-28 кг(м/с); 5,5 · 10-36 кг; 2,9 · 10-36 кг.

Е1— ? Р1 — ?

m1 — ?

Е2 — ? Р2 — ?

m2 — ?

2. Дано:

Е = 1 МеВ =

= 106 еВ =

= 1,6 г 10-13 Дж

А = 6,626·10-34Дж·с с = 3 ·108 м/с

Розв’язання:

Обчислимо значення:

Відповідь: 1,24 · 10-6 мкм; 1,78· 10-30 кг; 5,3 · 10-22 кг(м/с).

λ — ?

m — ?

p - ?

3. Дано:

λ = 600 нм =

= 6 · 10-7 м

Ек = Еф

те = 9 · 10-31 кг

Розв’язання:

Обчислимо значення:

Відповідь: 0,86 · 108 м/с.

v — ?

4. Дано:

с = 3 · 108 м/с

λ = 550 нм =

= 550 · 10 -9 м

Р = 2 · 10-17 Вт

t =

h = 6,626 · 10-34 Джс

Розв´язання:

N — кількість фотонів

Обчислимо значення:

Відповідь: 55 фотонів.

N — ?

5. Дано:

с = 3 · 108 м/с A0=1,2еВ =

= 1,2 · 1,6 · 10-19 Дж = = 1,92 · 10-19 Дж

λ = 550 нм =

= 550 · 10-9 м

те= 9 · 10-31 кг

h = 6,626 · 10-34 Дж с

Розв’язання:

З рівняння Ейнштейна для фотоефекту

маємо

Обчислимо значення:

Відповідь: кінетична енергія 1,68 · 10 -19 Дж;

швидкість фотоелектрона 6 ·105 м/с.

Eк—?

v—?

6. Дано:

с = 3 · 108м/с

А0 = 1,9 еВ =

= 1,9 · 1,6 · 10-19Дж = = 3,04 ·10-19 Дж

h = 6,626 · 10-34 Дж·с

Розв’язання:

Фотоефект можливий, якщо

звідси

Відповідь: λ min = 650 нм. Червоне світло.

λ min — ?

7. Дано:

λ min = 260 нм =

= 260 · 10-9 м

h = 6,626 · 10-34 Дж·с

с = 3 · 108 м/с

Розв’язання:

Відповідь: робота виходу електронів для срібла в джоулях 7,64 · 10-19 Дж, в електрон вольтах 4,77 еВ.

A0(Ag) - ?

8. Дано:

A0(Ag) = 4,53 еВ

λ1 = 380 нм =

= 380 · 10-9 м

λ2 = 760 нм =

= 760 · 10-9 м

Розв’язання:

Фотоефект можливий, якщо енергія hv А0.

Знайдемо

Оскільки .E1< А0 і Е2 < А0, то фотоефект не відбувається.

Відповідь: ні.

Е1 — ?

Е2 — ?

9. Дано:

с = 3 · 108 м/с

λ = 0,1 мкм =

= 0,1 · 10-6 м

А0 = 4,5 еВ =

= 7,2 · 10-19 Дж

е= 1,6 · 10-19 Кл

h = 6,626 · 10-34 Дж·с

Розв’язання:

звідси

Відповідь: треба подати запірну напругу -7,9 В.

Uз — ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити