Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 32

1. Дано:

r = 5,29 · 10-11 м

l = 1,6 · 10-19 Кл

ε0 = 8,85 · 10-12 Φ/м

Розв'язання:

Відповідь: Еп= -4,4 · 10-18 Дж; Еκ= 2,2 · 10-18 Дж; Е= -2,2 · 10-11 Дж

Εκ — ?

Εп — ?

Ε — ?

2. Дано:

Ε = 2,5 еВ =

= 4 · 10-19 Дж

h = 6,626 · 10-34 Джс с = 3 · 108 м/с

Розв’язання:

Відповідь: частота дорівнює 6 · 1014 Гц, довжина хвилі випромінювання 500 нм.

λ— ?

ν — ?

3. Дано:

і = 5

k = 2

Розв’язання:

Електрон, що розташований на n-й стаціонарній орбіті атома Гідрогену має енергію

Енергія фотона hv (h— стала Планка), який випромінюється при переході його електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу, пов’язана з енергіями електронів залежністю: hvik = Еi - Ек

Отже,

Відповідь: довжина хвилі 434 нм.

λik — ?

4. Дано:

Е1 = -13,55 еВ

Розв’язання:

Мінімальна енергія збудження атома Гідрогену при n = 2.

За формулою маємо

при n = 1 E1 = -1,097 · 10-7 ch; при n = 2

Відповідь: мінімальна енергія збудження атома Гідрогену ≈10,16 еВ.

Е min зб— ?

5.

Мінімальна довжина хвилі світла в серії Бальмера визначається за формулою:

Відповідь: мінімальна довжина хвилі 410 нм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити