Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 6

1. Дано:

q = 0,012 Кл

А = 0,36 Дж

Розв’язання:

Різниця потенціалів між двома точками електричного поля:

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: різниця потенціалів 30 В.

∆φ ?

2. Дано:

q = 4,6 · 10 6 Кл

∆φ = 2000 В

Розв’язання:

Різниця потенціалів між двома точками електричного поля

Звідси А = Q∆φ.

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

А = 4,6 · 10-6 · 2 · 103 = 9,2 · 10 -3 Дж.

Відповідь: виконується робота 9,2 мДж.

А?

3. Дано:

m = 0,01 г = 10 -5 кг q = 5 мкКл =

= 5 · 10-6 Кл

∆φ = 100 в

Розв’язання:

В електричному полі діє сила, яка виконує роботу і змінює кінетичну енергію порошинки. За законом збереження енергії W = А.

Зміна кінетичної енергії дорівнює:

Робота, виконана електричною силою з переміщення заряду: А = q∆φ. Звідси

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: швидкість зміниться на

W?

4. Дано:

е = 1,6 · 10-19 Кл

∆φ = 106 В

W?

Розв’язання:

Кінетична енергія електрона змінюється внаслідок того, що електричне поле виконує роботу А= W Виконана робота дорівнює А = е∆φ. Звідси W = е∆φ.

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

AW = 1,6 · 10-19 · 106 = 1,6 · 10 -13 Дж.

Відповідь: енергія зміниться на 1,6 · 10-13 Дж.

5. Дано:

q1 = 2 мкКл =

= 2 ·10-6 Кл

А (0; 0)

В (2 м; 0)

С(0; 2 м)

q2 = 1 мкКл =

= 10-6 Кл

Розв’язання:

Робота, яку здійснює електричне поле при переміщенні порошинки із зарядом q2,дорівнює А = q 2(∆φ),

де ∆φ = φ2φ1.Потенціаk електричного поля кульки в точці В дорівнює: де r 1 = АВ, а в точці С: де r 2 = АС.

Оскільки АВ = АС = 2 м, то φ1= φ 2.

Точки Сі В знаходяться на одній еквіпотенціальній поверхні. Тоді ∆φ = 0, А = 0.

Отже, робота на переміщення заряду по еквіпотенціальній поверхні дорівнює нулю.

Відповідь: поле здійснює роботу 0 Дж.

A ?

6. Дано:

q1 = q2 = q =

= 3 · 10 -6 Кл

r1 = 0,6 м

r21= 0,2 м

Розв’язання:

Робота, яку здійснює електричне поле при переміщенні тіл, дорівнює: А = q ∆φ, де ∆φ = φ1 – φ2

Потенціал на відстані r 1 дорівнюєа на відстані r 2:

Отже, Тоді

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: потрібно виконати роботу 0,11 Дж.

А ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити