Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 9

1. Дано:

S = 15 см2 =

= 15 · 10 -4 м2

d = 0,02 см =

= 2 · 10-4

ε = 6

Розв’язання:

Ємність плоского конденсатора визначається з формули

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: ємність конденсатора 400 пФ.

C ?

2. Дано:

С = 1 мкФ =· 10 -6Ф

d = 0,25 мм =

= 0,25 · 10 -3 м

ε = 2

Розв’язання:

Ємність плоского конденсатора визначається

за формулою Звідси

Оскільки пластин потрібно дві, то

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: площа аркуша має бути 28 м2.

Sn ?

3. Дано:

ε = 1

S = 100 см2 = 10-2 м2

q = 5нКл = 5 · 10-9 Кл

∆φ = 120 В .

Розв’язання:

Ємність плоского конденсатора визначається за формулою Звідси Оскільки ємність визначається виразом

то

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: пластини розташовані на відстані 2,1 мм.

d — ?

4. Дано:

ε = 1

d1 = 5 мм = 5 · 10-3 м

d2 = 1 см = 10-2 м

Δφ1 = 3000 В

S = 15,7 см2 =

= 15,7 · 10 -4 м2

Розв'язання:

Ємність плоского конденсатора визначається за формулою: Різниця потенціалів між пластинами

Оскільки заряд пластин не змінювався, то q = С1∆φ1.

Тоді де

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: ємність нового конденсатора 2,8 пФ, різниця потенціалів між пластинами 6 кВ.

С2 ?

∆φ2 ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити