Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 11 клас - 2011 рік

РОЗДІЛ II. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

№ 104

Провідники, по яких струм тече у різних напрямах, відштовхується один від одного, а коли у провідниках струм проходить в одному напрямі, вони притягуються один до одного, тому у першому випадку струм у проводах має різний напрямок, а у другому випадку струм у проводах має один і той самий напрям.

№ 105

У першому випадку струм тече у різних напрямах, тому провідники відштовхуються один від одного.

У другому випадку струм проходить в одному напрямі, тому провідники притягуються один до одного.

У третьому випадку струм проходить в одному напрямі, тому провідники притягуються один до одного.

№ 106

Справа «+», тому що вектор магнітної індукції магнітного поля у соленоїда спрямований з права на ліво і за правилом свердлика напрямок струму в провіднику проти годинникової стрілки.

 11klas_1.files/image329.jpg

№ 107

Дано:

F = 50 мН = 5 · 10-2 Н

l = 5 см = 0,05 м

І = 2,5 А

α = 90º

В — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне поле діє на прямий провідник, визначається за формулою Ампера FA = ВІl sin α.

Звідси визначимо: 11klas_1.files/image330.jpg

Визначимо значення: 11klas_1.files/image331.jpg sin 90° = 1;

 11klas_1.files/image332.png

Відповідь: В = 0,04 Тл.

№ 108

Дано:

І = 4 А

FA = 0,2 Н

В = 0,5 Тл

α = 90°

l — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне магнітне поле діє на прямий провідник, визначається за формулою Ампера

FA= ВІl sin α. Звідси визначимо: 11klas_1.files/image333.jpg sin 90° = 1.

Знайдемо значення 11klas_1.files/image334.jpg 11klas_1.files/image335.jpg

Відповідь: l = 0,1 м.

№ 109

Дано:

l = 40 см = 0,4 м

α = 90°

В = 1 Тл

FA= 0,8 Н

I — ?

Розв’язання

Сила, з якою однорідне магнітне поле діє на прямий провідник, визначається за формулою Ампера

FA= ВІl sin α. Звідси визначимо: 11klas_1.files/image336.jpg

 11klas_1.files/image337.jpg

Відповідь: I = 2 А.

№ 110

Дано:

l = 10 см = 0,1 м

В = 2,6 Тл

І = 12 А

α1 = 90°

α2 = 30°

FA — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне поле діє на прямий провідник, визначається за формулою Ампера FA = ВІl sin α. Знайдемо значення:

 11klas_1.files/image338.jpg

FA = 2,6 · 12 · 0,1 · sin 90° = 2,6 ·12 · 0,1 · 1 = 3,12 (H);

 11klas_1.files/image339.jpg

Відповідь: При α = 90º FA = 3,12 Н; α = 30º FА = 1,56 Н.

№ 111

Дано:

l = 50 см = 0,5 м

І = 20 А

В = 0,1 Тл

FА = 0,5 Н

α — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне поле діє на прямий провідник, визначається за формулою Ампера FA = ВІl sin α.

Звідси визначимо: 11klas_1.files/image340.jpg 11klas_1.files/image341.jpg α = 30°

Відповідь: α = 30°

№ 112

Дано:

l = 20 см = 0,2 м

В = 2 Тл

FA = 0,75 Н

α = 49°

І — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне поле діє на прямий провідник, визначається за формулою Ампера FA = ВІl sin α.

Звідси визначимо: 11klas_1.files/image342.jpg

Знайдемо значення:

 11klas_1.files/image343.jpg

Відповідь: І = 2,5 А.

№ 113

Дано:

S = 50 см2 = 50 · 10-4 м2 В = 0,4 Тл

α1 = 0°

α2 = 45°

α3 = 60°

Ф1, Ф2, Ф3 — ?

Розв’язання:

Магнітний потік визначається за формулою Ф = BS cos α. Знайдемо значення:

[Ф] = Тл · м2 = Вб ;

Ф1 = BS cos 0° = 0,4 · 50 · 10-4 = 2 · 10-3 (Вб) = 2 (мВб).

 11klas_1.files/image344.jpg

 11klas_1.files/image345.jpg

Відповідь: 2 мВб; 1,4 мВб; 1 мВб.

№ 114

Дано:

S = 60 см2 = 60 · 10-4 м2

Ф = 0,3 мВб =

= 0,3 · 10-3 Вб

α = 0°

В — ?

Розв’язання:

Магнітний потік визначається за формулою Ф = BS cos α. Звідси визначимо: 11klas_1.files/image346.jpg

 11klas_1.files/image347.jpg

Відповідь: 50 мТл.

№ 115

Дано:

b = 60 = 0,6 м

a = 25 cм = 0,25 м

В = 1,5 Тл

α = 90°

Ф_ — ?

Розв’язання:

Магнітний потік визначається за формулою Ф = BS cos а . [Ф] = Тл · м2 = Вб ; S =ab ;

Ф = 0,6 · 0,25 · 1,5 cos 90° = 0,225 · 0 = 0.

Відповідь: 0.

№ 116

Напрямок сили Лоренца визначають за правилом лівої руки: якщо розташувати ліву руку так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а напрямок чотирьох пальців збігався з напрямком швидкості руху позитивно зарядженої частинки (або був напрямлений протилежно напрямку швидкості руху негативно зарядженої частинки), то відігнутий на 90º великий палець укаже напрямок сили Лоренца. На рис. 67 заряд частинки негативний, на рис. 68 заряд частинки негативний.

№ 117

а)

За правилом лівої руки електрон буде відхилятися ліворуч.

б)

1) За правилом лівої руки електрон-буде відхилятися праворуч.

2) Якщо лінії магнітної індукції напрямлені в протилежний бік, то електрон буде відхилятися праворуч.

№ 118

Дано:

В = 0,1 Тл

v = 3 · 106 м/с

α = 90°

q = 1,6 · 10-19 Кл

Fл - ?

Розв'язання:

На заряджену частинку, яка знаходиться в магнітному полі, діє сила Лоренца: Fл =qvB sin α.

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image348.jpg

sin 90º = 1; Fл = 1,6 · 10-19 · 3 · 106 · 0,1 · 1 = 0,48 · 10-13 = 4,8 · 10-14 (Н) ≈ 5 · 10-14(Н).

Відповідь: 5 · 10-14 Н.

№ 119

Дано:

v = 10 Мм/с = 107 м/с

В = 0,2 Тл

α = 90°

q = 1,6 · 10-19 Кл

Fл — ?

Розв’язання .

На протон діє сила Лоренца, яка визначається за формулою Fл = qvB sin α.

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image349.jpg

Fл = 1,6 · 10-19 · 107 · 0,2 · sin 90º = 0,32 · 10-12 (Н) ≈ 0,32 (пН).

Відповідь: 0,32 пН.

№ 120

Дано:

В = 5 · 10-3 Тл

v = 1 · 104 км/с = 107 м/с

α = 90°

q = 1,6 · 10-19 Кл

Fл — ?

Розв’язання:

На електрон діє сила Лоренца, яка визначається за формулою:

F = qvB sin α.

 11klas_1.files/image350.jpg

sin 90º = 1;

Fл = 1,6 · 10-19 · 107 · 5 · 10-3 · 1 = 8 · 10-15 H.

Відповідь: 8 · 10-15 H.

Рівень В

№ 121

а) Правило свердлика: якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в. провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок вектора магнітної індукції магнітного поля струму. Напрям струму у провіднику — до нас;

б) в точці А магнітне поле є;

в) напрям вектора магнітної індукції у будь-якій точці поля збігається з напрямом ліній магнітної індукції;

г) у магнітному полі магнітна стрілка розташовується вздовж ліній магнітного поля знак, щоб лінії магнітної індукції поля входили в S.

№ 122

Магнітне поле — складова електромагнітного поля, що виявляється в дії на рухомі заряджені частинки (тіла) та створюється намагніченими тілами, змінним електричним полем і рухомими зарядженими частинками (тілами).

№ 123

Струмінь розплавленого металу, коли пропускати крізь нього струм, звужується, тому що навколо струменя зі струмом виникає магнітне поле і частинки металу притягуються одна до одної і зменшується площа поперечного перерізу струменя. Це явище можна застосувати у металургії, коли розплав металу зливають з Ковша.

№ 124

Дано:

І1

І2

l

S

В — ?

Розв’язання:

За формулою 11klas_1.files/image351.jpg

де R — відстань від точки до провідника, знайдемо:

 11klas_1.files/image352.jpg 11klas_1.files/image353.jpg

Отже, 11klas_1.files/image354.jpg

Відповідь: 11klas_1.files/image355.jpg

№ 125

Дано:

І, S. В, μ, μ0, ρ

U — ?

Розв’язання:

Згідно з законом Ома 11klas_1.files/image356.jpg звідси U = І · R.

За формулою 11klas_1.files/image357.jpg , де l = 2πr, r — радіус кільця.

Магнітне поле колового струму: 11klas_1.files/image358.jpg 11klas_1.files/image359.jpg

Отже, 11klas_1.files/image360.jpg

Відповідь: 11klas_1.files/image361.jpg

№ 126

Дано:

l = 80 см = 0,8 м

I = 20 А

В = 1,2Тл

α = 90°

А = 1,92 Дж

S — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне магнітне полt діє на провідник, визначається за формулою Ампера FA= ВІl sin α.

Робота А = FA ·S.

Звідси 11klas_1.files/image362.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image363.jpg

 11klas_1.files/image364.jpg

Відповідь: В = 0,1 м.

№ 127

Дано:

S = 0,25 м

l = 0,4 м

В = 1,25 Тл

А = 0,25 Дж

α = 90°

I — ?

Розв’язання:

На провідник зі струмом діє сила Ампера FA= ВІl sin α. при цьому виконується робота А = F·S.

Звідси маємо: 11klas_1.files/image365.jpg 11klas_1.files/image366.jpg 11klas_1.files/image367.jpg sin 90º = 1.

Визначимо значення

 11klas_1.files/image368.jpg

 11klas_1.files/image369.png

Відповідь: 2 А.

№ 128

Дано:

l = 20 см = 0,2 м

m = 4 г = 4 · 10-3 кг

I = 10 А

FA = mg

g = 10 м/с2

α = 90°

В — ?

Розв’язання :

FA= ВІl sin α. ВІl = mg ; звідси 11klas_1.files/image370.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image371.jpg

 11klas_1.files/image372.jpg

Відповідь: 20 мТл.

№ 129

Дано:

а = 50 см = 0,5м

b = 30 см = 0,3 м

В = 2 Тл

α1 = 90°

α2 = 45º

α3 = 0º

Ф1 — ?

Ф2 — ?

Ф3 — ?

Розв’язання:

Магнітний потік визначається за формулою Ф = В х S cos α; S = а · b, тому Ф = Babcos α.

Визначимо значення:

[Ф] = Тл · м · м = Тл · м2 = Вб ; Ф1 = 2 · 0,5 · 0,3 α cos 90º · 0,3 · 0 = 0;

 11klas_1.files/image373.jpg

Ф3 = 2 · 0,5 · 0,3 cos 0º = 0,3 · 1 = 0,3 (Вб).

Відповідь: 0; 0,21 Вб; 0,3 Вб.

№ 130

Дано:

S = 25 см2 = 25 · 10-4 м2

В = 0,04 Тл

α = 60º

Ф — ?

Розв’язання:

Магнітний потік визначається за формулою Ф = BS cos α. Визначимо значення:

[Ф] = Тл · м2 = Вб;

Ф = 0,04 х 25 х 10-4 cos 60º = 0,02 х 25 х 10-4 = 0,5 х 10-4 (Вб) = 50 х 10-6 (Вб) = 50 (мкВб).

Відповідь: 50 мкВб.

№ 131

Дано:

m = 9 х 10-31 кг

v = 1,9 х 107 м/с

В = 1,2 х · 10-3 Тл

α = 90°

q = 1,6 · 10-19 Кл

R — ?

dдц — ?

Розв’язання:

На електрон діє сила Лоренда, яка визначається за формулою Fл = gvB sin α; sin 90º = 1; Fл = gvB.

За умовою задачі магнітне поле перпендикулярне напряму

його руху, тому електрон рухається по колу.

Тоді сила Лоренда є доцентровою силою 11klas_1.files/image374.jpg

Отже, 11klas_1.files/image375.jpg звідки 11klas_1.files/image376.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image377.jpg

 11klas_1.files/image378.jpg

Доцентрове прискорення визначається за формулою 11klas_1.files/image379.jpg

 11klas_1.files/image380.jpg

R = 0,9 см; dдц = 4 х 1016 м/с2.

№ 132

Дано:

R = 10 см = 0,1 м

В = 1 х 10-2 Тл

m= 9 х 10-31 кг

q = 1,6 · 10-19 Кл

v — ?

Т — ?

Розв’язання :

За умовою задачі траєкторією електрона є дуга кола, тому

сила Лоренда є доцентровою силою 11klas_1.files/image381.jpg

Отже, 11klas_1.files/image382.jpg звідки 11klas_1.files/image383.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image384.jpg

 11klas_1.files/image385.jpg

 11klas_1.files/image386.jpg

Відповідь: 1,8 х 108м/с; 3,5 х 10 -9 с.

№ 134

Дано:

В = 4 мТл = 4 х 10-3 Тл

q = 1,6 х 10 19 Кл

m = 9 х 10-31 кг_

Т — ?

Розв’язання:

За умовою задачі електрон обертається по колу, тому

сила Лоренда доцентрова 11klas_1.files/image387.jpgОтже, 11klas_1.files/image388.jpg 11klas_1.files/image389.jpg

Період обертання визначається за формулою 11klas_1.files/image390.jpg

Звідси 11klas_1.files/image391.jpgтому 11klas_1.files/image392.jpg Звідси 11klas_1.files/image393.jpg

Визначимо значення шуканої величини:

 11klas_1.files/image394.jpg

 11klas_1.files/image395.jpg

Відповідь: 1,9 нc.

№ 133

Дано:

В = 10 мТл = 10 х 103 Тл

q = 1,6 х 1019 Кл

Ек = 30 кеВ = 48 х 1016Дж

m = 9 х 10-31 кг

R — ?

Розв’язання:

За умовою задачі електрон влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції, тому він рухається по колу і сила Лоренца доцентрова

 11klas_1.files/image396.jpg

За формулою кінетичної енергії 11klas_1.files/image397.jpg маємо 11klas_1.files/image398.jpg Отже, 11klas_1.files/image399.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image400.jpg

 11klas_1.files/image401.jpg

Відповідь: 5,8 см.

§ 15. Магнітні властивості речовини. Магнітний запис інформації

№134

Зображення на екрані телевізора утворюється потоком електронів. Під дією магнітного поля траєкторія їх руху змінюється, тому зображення деформується.

№ 135

Полярне сяйво виникає внаслідок іонізації атмосфери Землі космічним випромінюванням. Воно спостерігається в полярних районах, бо магнітне поле Землі спрямовує заряджені частинки до магнітних полюсів.

№ 136

Корпус компаса виготовляють із пластмаси, латуні, алюмінію, але не із заліза, тому що залізо — феромагнетик.

У феромагнетиках внутрішнє магнітне поле може в сотні й тисячі разів перевищувати зовнішнє магнітне поле, тому крізь пластмасу, латунь, алюміній стрілка гірше реагує на зміну магнітного поля.

№ 137

Магнітне записування ґрунтується на властивості феромагнетиків зберігати залишкове намагнічування після зняття зовнішнього магнітного поля. Магнітофонну плівку не рекомендується зберігати поблизу приладів, які містять електромагніти, тому що зміщується намагніченість плівки.

№ 138

Дано:

В = 0,75 Тл

В0 = 0,0375 Тл

μ — ?

Розв’язання :

Відносна магнітна проникність речовини визначається за формулою 11klas_1.files/image402.jpg , тому 11klas_1.files/image403.jpg

Відповідь: 20.

№ 139

Замкнений провідник прагне набути форму кола.

№140

Якщо провідний контур поступально рухається в однорідному магнітному полі,

то 11klas_1.files/image404.jpg і ЕРС не виникає, якщо магнітне поле неоднорідне, то 11klas_1.files/image405.jpg і ЕРС виникає.

№ 141

Коли по сусідніх витках соленоїда тече струм, вони притягуються один до одного, тому що струм у витках мав один і той самий напрям.

№ 142

Дано:

R = 2 х 10-2 Ом

І = 5 А

εі — ?

Розв’язання:

За формулою εі = I х R знайдемо ЕРС індукції.

і] = А х Ом = В; εі = 5 х 2 х 10-2 = 10 х 10 -2 (В) = 0,1 (В).

Відповідь: 0,1 В.

№ 143

Дано:

l = 35 см = 0,35 м

v = 6 м/с

α = 90°

U = 12 мВ = 12 х 10 3 В

В — ?

Розв’язання:

Оскільки провідник, який рухається, є незамкнутим контуром, то εі = U = Blv.Звідси 11klas_1.files/image406.jpg

 11klas_1.files/image407.jpg

 11klas_1.files/image408.jpg

Відповідь: 6 мТл.

№144

Дано:

v = 1200 км/год = 0,33 х 103 м/с

l = 40 м

В = 50 мкТл = 5 х 10 - 5 Тл α = 90°

V — ?

Розв’язання:

Різниця потенціалів дорівнює ЕРС, тому U= εі = Blv.

 11klas_1.files/image409.jpg

U = 5 х 10 - 5 х 40 х 0,33 х 103 = 660 х 10 -3 (В) = 660 (мВ).

Відповідь: 660 мВ.

№ 145

Під час зростання магнітної індукції за правилом Ленца, у кільці індукційний струм має такий напрям, при якому магнітне поле контуру прагне компенсувати зміну магнітного потоку, яка викликала даний струм. Індукційний струм має напрям проти годинникової стрілки.

№ 146

Магнітна індукція збільшується, тому що вектор магнітної індукції магнітного поля кільця має напрям, протилежний вектору магнітної індукції магнітного поля, яке викликає даний струм.

№ 147

а) За правилом Ленца, якщо магнітний потік збільшується, то в кільці виникає індукційний струм, магнітне поле якого напрямлено протилежно 11klas_1.files/image410.jpg тому напрям сил, які діють на провідне кільце,— униз.

б) Індукція магнітного поля зменшується, тому напрям магнітного поля індукційного струму кільця збігається з напрямом 11klas_1.files/image410.jpg і напрям сил, які діють на провідне кільце,— вгору.

№ 148

Дано:

Δt = 2,5 мс = 2,5 х 10 -3 с Ф1 = 10 мВб = 10 х 10 -3 Вб

Ф2 = 5 мВб = 5х 10 -3 Вб

εі — ?

Розв’язання:

За законом електромагнітної індукції, ЕРС індукції дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку через площу контуру замкненого провідника:

 11klas_1.files/image411.jpgΔФ = Ф2 — Ф1.

 11klas_1.files/image412.jpg

 11klas_1.files/image413.jpg

Відповідь: 2 В.

№ 149

Дано:

Δt = 0,3 с

ΔФ = 0,06 Вб

 11klas_1.files/image414.jpg

Розв’язання:

Швидкість зміни магнітного потоку визначається за формулою 11klas_1.files/image415.jpg

ЕРС індукції дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку, тому 11klas_1.files/image416.jpg εі = 2 В.

Відповідь: 0,2 Вб/с; 0,2 В.

№ 150

Дано:

ΔФ = 0,6 Вб

εі = 1,2 В

Δt — ?

Розв’язання:

За законом електромагнітної індукції 11klas_1.files/image417.jpg

Звідси 11klas_1.files/image418.jpg 11klas_1.files/image419.jpg 11klas_1.files/image420.jpg

Відповідь: 0,5 с.

№ 151

Дано:

 11klas_1.files/image421.jpg

εс = 20 В

J — ?

Розв'язання:

Магнітний потік змінюється за рахунок зміни сили струму, тому 11klas_1.files/image422.jpgЗвідси 11klas_1.files/image423.jpg 11klas_1.files/image424.jpg

 11klas_1.files/image425.jpg

Відповідь: 400 мГн.

№ 152

Дано:

J = 120мГн = 0,12 Гн

εс = 6 В

 11klas_1.files/image426.jpg

Розв’язання:

Із формули 11klas_1.files/image427.jpg 11klas_1.files/image428.jpg

 11klas_1.files/image429.jpg

Відповідь: 11klas_1.files/image430.jpg

№ 153

Дано:

І1 = 5 А

І2 = 10 А

Δt = 250 мс = 250 х 10-3 с

ε = 2 В

J — ?

Розв’язання:

ЕРС самоіндукції при зміні сили струму визначається за формулою 11klas_1.files/image431.jpg

Звідси 11klas_1.files/image432.jpg 11klas_1.files/image433.jpg

 11klas_1.files/image434.jpg

Відповідь: 100 мГн.

№ 154

Дано:

J = 0,6 Гн

І1 = 20 А

 11klas_1.files/image435.jpg

Wм1 — ?

 11klas_1.files/image436.jpg

Розв’язання:

Енергія магнітного поля струму визначається за формулою 11klas_1.files/image437.jpg

 11klas_1.files/image438.jpg

 11klas_1.files/image439.jpg

 11klas_1.files/image440.jpg

 11klas_1.files/image441.jpg

Відповідь: 120 Дж; зменшиться в 4 рази.

№ 155

Дано:

J = 0,2 Гн

І = 10 А

Wм — ?

Розв’язання:

Енергія магнітного поля соленоїда визначається за формулою 11klas_1.files/image442.jpg

 11klas_1.files/image443.jpg

 11klas_1.files/image444.jpg

Відповідь: 10 Дж.

№ 156

Дано:

J = 0,5 Гн

Wм = 10 Дж

І — ?

Розв’язання:

Енергія магнітного поля визначається за формулою 11klas_1.files/image445.jpg

Звідси 11klas_1.files/image446.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image447.jpg

Відповідь: 6,3 А.

№ 157

Дано:

І = 10 А

Ф = 0,5 Вб

W м — ?

Розв'язання:

Магнітний потік визначається за формулою Ф = JІ

Звідси 11klas_1.files/image448.jpg

Тому енергія магнітного поля 11klas_1.files/image449.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image450.jpg

Відповідь: 2,5 Дж.

Рівень В

№ 158

Швидкість руху електрона напрямлена перпендикулярно до ліній магнітної індукції кола. У цьому випадку кут α між напрямом вектора швидкості електрона та вектором 11klas_1.files/image451.jpg магнітної індукції дорівнює 90», тому Fл = B|q0|v sin α = В| q0| х v, бо sin α =1.

Згідно з правилом лівої руки в будь-якій точці траєкторії електрона сила Лоренца перпендикулярна швидкості його руху, а отже, частинка (електрон) рухатиметься рівномірно по колу.

№ 159

Дано:

v = 956 км/с =

= 956 х 103 м/с

D = 20 см = 0,2 м

В = 0,1 Тл

m — ?

Розв’язання:

За умовою задачі іонізована частинка рухається по колу, тому сила Лоренца доцентрова 11klas_1.files/image452.jpg

Отже, 11klas_1.files/image453.jpg 11klas_1.files/image454.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image455.jpg

 11klas_1.files/image456.jpg

Відповідь: 1,67 х 10 -27 кг.

№ 160

З підвищенням температури магнітні властивості феромагнетиків можуть зникнути.

№ 161

Дано:

Ф2 = 2,4 Ф1

S1 = S2

μст = 670

μнік — ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image457.jpg

 11klas_1.files/image458.jpg

Отже, 11klas_1.files/image459.jpg звідси 11klas_1.files/image460.jpg

Відповідь: ≈ 279.

№ 162

Якщо в котушку вставити сталеве осердя, то за такої самої сили струму в котушці магнітна індукція поля зростає в сотні разів.

№ 163

За правилом лівої руки: якщо ліву руку розташувати так, щоб складова 11klas_1.files/image461.jpgвектора індукції магнітного поля входила в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90º великий палець укаже напрямок сили Ампера.

Отже, праворуч полюс магніту — північний, ліворуч — південний.

№ 164

За правилом лівої руки напрям індукованої у провіднику ЕРС до нас.

№ 165

а) Якщо обертати виток навколо осі, що проходить через провідник, то у провіднику не буде виникати струм, тому що магнітний потік не змінюється.

б) Якщо обертати навколо осі, паралельної провіднику, то у провіднику буде виникати струм, тому що магнітний потік,- якій простромлює виток, змінюється.

в) Якщо обертати виток навколо осі, перпендикулярної до провідника, то магнітний потік не змінюється і струму не буде.

г) Рухати поступально паралельно провіднику — буде, тому що змінюється магнітний потік.

д) Не буде.

№ 166

Дано:

v = 10 м/с

В = 5 х 10- 5 Тл

l = 1,54 м

α = 90º

εc — ?

Δф — ?

Розв’язання:

Мілівольтметр, приєднаний до рейок, покаже різницю потенціалів, яка дорівнює εс= 2Вlv. Δф = εс = 2Вlv.

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image462.jpg

εс = 2 х 5 х 10- 5 х 1,54 х 10 = 1,54 х 10- 3 (В) = 1,54 мВ. Відповідь: 1,54 мВ.

№ 167

Дано:

I, a, S, ρ

В — ?

Розв’язання:

Магнітне поле діє на провідник зі струмом силою Ампера: FA = ВIl sin α , sin α = 1.

За Другим законом Ньютона: ВIl = mа; m = р х V; V = l х S.

Отже ВIl = ρSla. Звідси 11klas_1.files/image463.jpg

Відповідь: 11klas_1.files/image464.jpg

№ 168

Нагрівання шматку металу, що перебуває у магнітному полі, яке швидко змінюється, пояснюється тим, що під час зміни магнітного потоку, який простромлює провідник, виникає індукційний струм.

№ 169

Падіння через незамкнений соленоїд і вільне рівносильні, оскільки магнітного поля в незамкненому соленоїді немає, Якщо магніт наближається до замкненого соленоїда, то у ньому за правилом Ленца, з’являється струм такого напряму, що магніт відштовхується — в іншому разі порушився б закон збереження енергії: кінетична енергія магніту збільшилася і одночасно затрачена робота на виникнення струму. Тому час падіння третього магніту більший.

№ 170

Дано:

l = 10 cм = 0,1 м

S = 1,4 мм2 = 1,4 x 10-8 м2

Ф1 = 10мВб = 10х10-3 B6 Ф, — 5мВб = 5 x 10-3 Вб

Δt = 5 c

ρ = 2,В x 10-8 Ом x м

Іі — ?

Розв’язання:

У замкненому витку сила струму залежить не тільки від швидкості зміни магнітного потоку, а й від опору провідника: 11klas_1.files/image465.jpg

Опір провідника визначається за формулою 11klas_1.files/image466.jpg

 11klas_1.files/image467.jpg

 11klas_1.files/image468.jpg

 11klas_1.files/image469.jpg

Відповідь: 0,5 А.

№ 171

Дано:

N = 50

Ф1 = 100 мВб = 10 Вб

Δt = 10 мс = 10 х 10-3 с

εі = 200 В

Ф2 — ?

Розв’язання:

Якщо в змінне магнітне поле внести котушку, що складається з N витків, то ЕРС індукції буде в N разів більша: 11klas_1.files/image470.jpg 11klas_1.files/image471.jpg

N |Ф2 — Ф1| = εі · Δt;

N |Ф2 — Ф1| = 200 10 · 10 -3 = 2 ;

 11klas_1.files/image472.jpg

За умовою задачі магнітний, потік рівномірно зменшується, тому Ф2 = 100 - 40 = 60 (мВб).

Відповідь: 60 мВб.

№ 172

Дано:

R = 30 мОм = 30 х 10 -3 Ом Δt = 2 с

ΔФ = 12 мВб = 12 х 10-3 Вб Ii— ?

Розв’язання:

Сила струму визначається за формулою 11klas_1.files/image473.jpgВизначимо значення: 11klas_1.files/image474.jpg

 11klas_1.files/image475.jpg

Відповідь: 200 мА.

№ 173

Дано:

N = 1000

ΔФ = 2 мВб = 2 x 10 -3 Вб ΔI = 16 А

J — ?

Розв’язання:

Якщо в змінне магнітне поле внести котушку, що складається з N витків, то 11klas_1.files/image476.jpg

ЕРС пропорційна швидкості зміни сили струму в колі, тому 11klas_1.files/image477.jpg Звідси 11klas_1.files/image478.jpg

Визначимо значення: 11klas_1.files/image479.jpg

 11klas_1.files/image480.jpg

Відповідь: 125 мГн.

№ 174

Дано:

І1 = 1 А

І2 = 2 А

Δt = 10 мс = 10 х10 -3 с

ΕС = 20 В

N = 200

І = 1,5 А

 11klas_1.files/image481.jpg

Ф — ?

Розв'язання:

ЕРС самоіндукції пропорційна швидкості зміни сили струму в колі і визначається за формулою 11klas_1.files/image482.jpg

Звідси 11klas_1.files/image483.jpgΔI = I2 — I1, 11klas_1.files/image484.jpg

 11klas_1.files/image485.jpg

Магнітний потік визначається за формулою

 11klas_1.files/image486.jpg

 11klas_1.files/image487.jpg

Відповідь: 200 мГн; 1,5 мВб.

№ 175

Дано:

R = 50 Ом

J = 0,001 Гн

ΔФ = 1000 Вб

ΔI = 0,1 А

Δq — ?

Розв'язання:

Оскільки 11klas_1.files/image488.jpg то Δq = I х Δt.

Згідно із законом Ома 11klas_1.files/image489.jpg

Звідси 11klas_1.files/image490.jpg

 11klas_1.files/image491.jpg

 11klas_1.files/image492.jpg

Відповідь: 20 Кл.

№ 176

Дано:

N = 1000

ΔФ = 2мВб = 2 х 10-3 Вб

ΔI = 16 А

J — ?

Розв’язання:

Якщо в змінне магнітне поле внести котушку, то 11klas_1.files/image493.jpg де N — кількість витків.

ЕРС також пропорційна швидкості зміни сили струму в колі, тому 11klas_1.files/image494.jpg Звідси 11klas_1.files/image495.jpg

Визначимо значення: 11klas_1.files/image496.jpg

 11klas_1.files/image497.jpg

Відповідь: 125 мГн.

№ 177

Дано:

J = 0,11 Гн

І2 = 5,13 I1

ΔWм = 16,2 Дж

I1 — ?

Wм1 — ?

Розв'язання:

Енергія магнітного поля струму визначається

формулою 11klas_1.files/image498.jpg

Отже, 11klas_1.files/image499.jpg

Звідси

 11klas_1.files/image500.jpg

Wм2 = 26,3 х Wм1; Wм2 — Wм1= 16,2.

26,3 Wм1 — Wм1 = 16,2; 23,3 Wм1 = 16,2.

 11klas_1.files/image501.jpg

Із формули 11klas_1.files/image502.jpg знайдемо 11klas_1.files/image503.jpg

 11klas_1.files/image504.jpg

Відповідь: 3,4 А; 0,64 Дж.

№ 178

Дано:

l = 50 cм= 0,5 м

D = 0,8 cм = 0,8 x 10-2 м

N = 20000

Sм = 1,7 x 10-8 Ом x м

Q = Wм

 11klas_1.files/image505.jpg

μ = 1

t — ?

Розв’язання:

Енергія магнітного поля визначається формулою

 11klas_1.files/image506.jpg

Індуктивність соленоїда 11klas_1.files/image507.jpg

Отже 11klas_1.files/image508.jpg

Кількість теплоти, яка виділиться в обмотці соленоїда, визначається за формулою Q = I2Rt.

За умовою задачі 11klas_1.files/image509.jpg

Звідси 11klas_1.files/image510.jpg 11klas_1.files/image511.jpg

де l1 — довжина дроту, S1— площа поперечного перерізу дроту.

 11klas_1.files/image512.jpg

Отже, 11klas_1.files/image513.jpg

 11klas_1.files/image514.jpg

 11klas_1.files/image515.jpg

Відповідь: 0,15 х 10-5 с.

№ 179

Дано:

ε = 12 В

r = 1,5 В

J = 0,2 Гн

R1 = 7,5 Ом

R2 = 3 Ом

q — ?

Розв’язання:

а) До розмикання ключа. Еквівалентна схема має вигляд: 11klas_1.files/image516.jpg

Згідно з законом Ома знайдемо І0: 11klas_1.files/image517.jpg

б) Після розмикання ключа.

 11klas_1.files/image518.jpg

Еквівалентна схема має вигляд: 11klas_1.files/image519.jpg

Вся енергія, яка накопичена в котушці, виділяється на активному опорі R2.

Заряд, який проходить через резистор R2, дорівнює

q = І0τ, де τ — час зменшення струму в ланцюгу.

Цей час дорівнює: 11klas_1.files/image520.jpg

Тому: 11klas_1.files/image521.jpg

 11klas_1.files/image522.jpg

Відповідь: 0,089 Кл = 89 мКл.

Рівень А

№ 180

Дано:

ω - 100 πΓ-ц

v — ?

Т — ?

Розв’язання:

За формулою ω = 2πν.

Звідси 11klas_1.files/image523.jpg 11klas_1.files/image524.jpg Т = 0,02 с.

Відповідь: 0,02 с; 50 Гц.

№ 181

Дано:

ε = 310 sin 100πt

t = 0,035 c

εmax, v — ?

T — ?

ε — ?

Розв’язання:

ЕРС змінного струму змінюється за законом ε = εmax sin ωt.

Отже, εх = 310 В. ω = 100 πГц, ω = 2 πν.

Звідси 11klas_1.files/image525.jpg

 11klas_1.files/image526.jpg

При t — 0,035 c: 11klas_1.files/image527.jpg

Відповідь: 310 В; 50 Гц; 20 мс; -310 В.

№ 182

Дано:

I = 10 sin 400πt

t = 1,25 мc =

= 1,25 x 10-3 c

Imax — ?

v — ?

T — ?

I — ?

Розв’язання:

Сила змінного струму змінюється за законом I = Imax sin ωt.

Отже, Imax = 10 А, ω = 400 πГц, ω = 2 πν.

Звідси 11klas_1.files/image528.jpg

 11klas_1.files/image529.jpg

При t = 1,25 x Ι 10-3 с

 11klas_1.files/image530.jpg

Діюче значення сили змінного струму

 11klas_1.files/image531.png

Відповідь: 10 А; 5 мс; 200 Гц; 10 А; 7,1 А.

№ 183

Дано:

U = 120 В

Umax — ?

Розв’язання:

Діюче, значення напруги визначається за формулою

 11klas_1.files/image532.jpg Звідси 11klas_1.files/image533.jpg

Відповідь: 169 В.

№ 184

Дія трансформатора заснована на явищі електромагнітної індукції. Змінний струм, який проходить у первинній обмотці, створює в осерді змінне магнітне поле. Магнітний потік існує практично всередині осердя і однаковий у всіх перерізах, то в кожному витку вторинної обмотки виникає ЕРС індукції.

№ 185

Підвищувальним називається трансформатор, який збільшує напругу (U2 > U1). Знижувальним називається трансформатор, який зменшує напругу (U2 < U1). Один і той самий трансформатор може працювати і як підвищувальний, і як знижувальний, залежно від того, яка обмотка використовується як первинна.

№ 186

Потужність витрачається на перемагнічування осердя і струми Фуко, теж мізерні, оскільки осердя складається з окремих ізольованих пластин.

№ 187

Дано:

N1 = 100

N2 = 250

U2 = 550 В

U1 — ?

K — ?

Розв’язання:

Для діючих значень напруг можна записати 11klas_1.files/image534.jpg

Звідси 11klas_1.files/image535.jpg

Коефіцієнт трансформації

 11klas_1.files/image536.jpg

Відповідь: 220 В; 0,4.

№ 188

Дано:

U1 = 220 В

Ν2 = 450

U2 = 660 В

К — ?

N1 — ?

Розв’язання:

Для діючих значень напруг можна записати 11klas_1.files/image537.jpg

Звідси 11klas_1.files/image538.jpg

Коефіцієнт трансформації 11klas_1.files/image539.jpg

Відповідь: 150; 0,33.

№ 189

Дано:

К = 10

U2 = 22 В

N2 = 100

N1 — ?

U1 — ?

Розв’язання:

Коефіцієнт трансформації 11klas_1.files/image540.jpg

Звідси U1 = К х U2 = 22 х 10 = 220 (В).

Із формули 11klas_1.files/image541.jpg маємо 11klas_1.files/image542.jpg

Відповідь: 220 В; 1000.

№ 190

Дано:

Р = 15 кВт = 15 х 103 Вт І = 10 А

Q = 0,02 Р

R — ?

Розв’язання:

Q = І2 R = 0,02 Р. Звідси 11klas_1.files/image543.jpg

 11klas_1.files/image544.jpg

Відповідь: 3 Ом.

№ 191

Дано:

R = 2 Ом

Р = 2,5 кВт =

= 2,5 х 103 Вт

Р1 = 0,02 Р

U1 — ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image545.jpg

Звідси U21 = P1 · R = 0,02P · R;

U21 = 0,02 · 2,5 · 103 · 2 =100;

U1 = 10 В.

Відповідь: 10 В.

№ 192

Дано:

Р = 5 кВт - 5 х 103 Вт

І = 25 А

R = 0,5 Ом

η - ?

Розв’язання:

ККД трансформатора 11klas_1.files/image546.jpg

Отже,

 11klas_1.files/image547.jpg

Відповідь: 94 %.

Рівень В

№ 193

Графіком залежності ЕРС від часу є синусоїда, тому що l = εm sin ωt, де εm — максимальне значення ЕРС.

ω = 2 πν. При збільшенні частоти вдвічі ω = 4 πν період 11klas_1.files/image548.jpg

Звідси 11klas_1.files/image549.jpg Отже, період графіка зменшиться вдвічі.

№ 194

Спіраль плитки розжарюється однаково, якщо вольтметри показали однакові напруги, тому що нагрівальні елементи як у випадку змінного струму, так і у випадку постійного струму мають активний опір і під час проходження електричного струму частина електричної енергії перетворюється на внутрішню: Q = I2Rt.

№ 195

Дано:

S = 100 cм2 = 100 x 10-4 м2

v = 50 Гц

В - 0,2 Тл

l — ?

ε — ?

Розв’язання:

Магнітний потік крізь рамку дорівнює:

Ф = BSN cos 2πnt; 11klas_1.files/image550.jpg

В початковий момент площина рамки перпендикулярна до лінії індукції, тому

εmax = 2πn В x S = 2π х 50 х 0,2 х 100 х 10-4 = 0,63 (В).

Отже, l = 0,63 sin 100 πt, В.

 11klas_1.files/image551.jpg

Відповідь·. І = 0,63 sin 100 πt, 0,45 В.

№ 196

Дано·.

S = 500 см2 =

= 500 x 10-4 м2

n = 1200 об/хв = 20 об/с

В = 100 мТл = 0,1 Тл

εmах = 63 В

l — ?

N — ?

Розв’язання:

Магнітний потік крізь рамку дорівнює:

Ф = BSN cos 2πnt; 11klas_1.files/image552.jpg

εmax = 2πn x В x S x N.

Звідси 11klas_1.files/image553.jpg

l = 63 sin 40 πt, В.

Відповідь: N = 100; l = 63 sin 40 πt.

№ 197

Дано:

v = 1 кГц = 103 Гц

Nрозг — ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image554.jpg

За час розгортки має на екрані вкластися 2 коливання.

Трозг = 2Т= 2 x 10-3 с; 11klas_1.files/image555.jpg

Відповідь: Частота розгортки 500 Гц.

№ 198

Дано:

Ф = 0,01 cos 10πt

l — ?

n — ?

ε max — ?

Φ max — ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image556.jpg

Ф max = 0,01 Вб; ω = 10 π; ω = 2 πn;

 11klas_1.files/image557.jpg

Отже, l - 10 π x 0,01 sin 10 πt = 0,31 sin 10 πt.

В початковий момент рамка була перпендикулярна до ліній магнітної індукції.

Відповідь: перпендикулярна (┴); ε — 0,31 sin 10 πt, В; 5 об/с; 0,01 Вб.

№199

У трансформаторах котушки первинної і вторинної обмоток одягають на замкнене феромагнітне осердя, тому що трансформатор напруги базується на явищі взаємної індукції двох обмоток на одному спільному осерді.

№ 200

Коефіцієнт трансформації визначається за формулою 11klas_1.files/image558.jpg де N1 — кількість витків у первинної обмотки, N2 — кількість витків у вторинної обмотки. У підвищувального трансформатора К < 1.

Отже, N2 > N1 тому у первинній обмотці діаметр дроту більший.

№ 201

1) Трансформатор не може здійснити перетворення напруги постійного струму, оскільки в цьому випадку магнітний потік не змінюється і ЕРС індукції не виникає,

2) Трансформатор не можна підключати до джерела постійного струму: опір первинної обмотки є малим, тому сила струму в ній зросте настільки, що трансформатор нагріється й вийде з ладу.

№ 202

Дано:

К = 8

U1 = 220 В

R2 = 2 Ом

І2 = 2 А

ε — ? Uн — ?

Розв’язання:

ЕРС, яка індукована у вторинній обмотці, визначається за формулою 11klas_1.files/image559.jpg

Напруга на навантаженні Uн = ε2 - I2R2 = 27,5 - 4 = 23,5 (В). Відповідь: 27,5 В; 23,5 В.

№ 203

Дано:

К = 0,5

Рн = 190 Вт

І2 = 0,44 А

R2 = 30 Ом

U1 — ?, Р1 — ?

Розв'язання:

Напруга на вторинній обмотці 11klas_1.files/image560.jpgЗвідси l1 = l2K .

Активний опір обмоток трансформатора незначний і ним можна знехтувати, томуl1=U1.

Отже, U1 = l2К ; l2 = І2 R2 + Uн · Rн = І2 · Uн ;

 11klas_1.files/image561.jpg 11klas_1.files/image562.jpg

Визначимо значення:

 11klas_1.files/image563.jpg

 11klas_1.files/image564.jpg

P1 = Рн + Рм, де Рн — потужність навантаження,

Рм — втрати на нагрівання обмоток.

Рм = І22 R2 = 0,442 · 30 ≈ 0,2 х 30 = 6 Вт.

Р1 = 190 + 6 = 196 Вт.

Відповідь: 220 В; 196 Вт.

№ 204

Дано:

n = 400

І0 = 8,3 мА =

= 8,3 х 10 3 А

Uн = 30 D

U1 = 480 В

U2 = 31 В

R2 — ?

І2 — ?

Розв’язання:

І2 = І0 х n, ε2 = I2 R2 + Uн. 11klas_1.files/image565.jpg 11klas_1.files/image566.jpg

Звідси

 11klas_1.files/image567.jpg

Потужність у первинному колі приблизно дорівнює потужності у вторинному колі U1I1 ≈ U2І2.

Звідси

 11klas_1.files/image568.jpg

Відповідь: 300 мОм; 210 мА.

№ 205

Дано:

Р = 1 кВт = 1000 Вт

t = 1 год = 3600 с

m = 320 г = 0,32 кг

 11klas_1.files/image569.jpg

η - ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image570.jpg

Азаг = m · q ; Ак= Р х t.

 11klas_1.files/image571.jpg

Відповідь: 39 %.

№ 206

Дано:

Рпер = 2 ГВт = 2 х 109 Вт U = 500 кВ = 5 х 106 В

η = 96 % = 0,96

R — ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image572.jpg

Рк = η х Рпер = 0,96 х 2 х 109 = 1,92 х 109 (Вт)

Енергія втрачається на опір дротом:

Рвтр = Рпер — Rк = 2 х109 - 1,92 х 109 = 0,08 х 109 (Вт).

Рвтр = І2R;

 11klas_1.files/image573.jpg

Відповідь: 5 Ом.

№ 207

Дано:

Rпер = 500 кВт = 5 х 105 Вт

U= 20 кВ = 2 х 104 В

R = 20 Ом

Рвтр — ?, η — ?

Розв’язання:

Енергія втрачається на опір дротом: Рвтр = І2 х R;

 11klas_1.files/image574.jpg 11klas_1.files/image575.jpg

 11klas_1.files/image576.jpg

 11klas_1.files/image577.jpg

 11klas_1.files/image578.jpg

Відповідь: 12,5 кВт; 97,5%.

Що я знаю і вмію робити

№ 1

Дано:

S = 2 мм = 2 х 10-6 мг

U = 6 В

В = 100 мТл = І00 х 10-3 Тл

ρм = 1,7 х 10-8 Ом х м

F — ?

Розв’язання:

Сила, з якою однорідне магнітне поле може діяти на провідник, визначається за формулою F = ВІl sin α; а — 90º, тому sin α = 1 і F = ВІl; 11klas_1.files/image579.jpg 11klas_1.files/image580.jpg

Отже,

 11klas_1.files/image581.jpg

 11klas_1.files/image582.jpg

 11klas_1.files/image583.jpg

Відповідь: 70,6 Н.

№ 2

Дано·.

В = 20 мТл = 20 х 10-3 Тл

l = 50 см = 0,5 м

S = 50 см = 0,5 м

І = 10 А

α = 30º

А — ?

Розв’язання:

A = FА х S; FА = ВІl sin α;

А = ВІl х S sin α.

 11klas_1.files/image584.jpg

А = 20 х 10-3 х 0,5 х 10 х 0,1 х sin 30º = 50 х 10-4(Дж) = = 5 х 10-3 (Дж) = 5 (мДж).

Відповідь: 5 мДж.

№ З

Дано:

Ф1 = 200 мВб = = 200 х 10-3 Вб N = 100

Δt = 5 мс = 5 х 10-3 с

ε1 = 400 В

Ф2 — ?

Розв’язання:

 11klas_1.files/image585.jpg

 11klas_1.files/image586.jpg

Магнітний потік зменшується, тому

Ф2 = Ф1 - ΔΦ = 200 мВб - 20 мВб = 180 мВб.

Відповідь: 180 мВб.

№4

Дано:

R = 100 мОм = 100 х 10-3 Ом Δt = 5 с

ΔФ = 20 мВб = 20 х 10-3 Вб

І — ?

Розв’язання:

За формулою маємо 11klas_1.files/image587.jpg

 11klas_1.files/image588.jpg

Відповідь: 0,04 А.

№ 11

Дано:

Ν1 = 100

N2 = 250

U2 = 550 В

К — ?

U1 — ?

Розв’язання:

Для діючих значень напруг 11klas_1.files/image589.jpg

Звідси

 11klas_1.files/image590.png

Відповідь: 220 В; 0,4.

№12

Дано:

К = 10

U1 = 220 В

R2 = 4 Ом

I2 = З А

ε2 — ?, Uн — ?

Розв’язання

ЕРС, яка індукована у вторинній обмотці, визначається за

Формулою 11klas_1.files/image591.jpg

Напруга на навантаженні

Uн = ε2 - І2R2 = 22 - 4 X 3 = 22 - 12 = 10 (В).

Відповідь: 22 В; 10 В.

№ 13

Дано:

К = 0,5

R2 = 0,2 Ом

Rн = 10,8 Ом

Uн = 216 Вт

І1 — ?

U1 — ?

η — ?

Розв'язання:

Коло вторинної обмотки є замкненим, тому згідно з законом Ома ε22 R2 + Uн. 11klas_1.files/image592.jpg 11klas_1.files/image593.jpg

Звідси

U1 = К (І2R2 + Uн) = 0,5 (216 + 20 х 0,2) = 0,5 х 220 = 110 (В). Струм на первинній обмотці знайдемо з умови: U1І1 = ε2Ι2.

Звідси 11klas_1.files/image594.jpg

 11klas_1.files/image595.jpg

Відповідь: U1 = 110 В; І1 = 40 А; η = 98 %.

Тестові завдання

Варіант I, II

Ключі відповідей до тестів

Варіант І

1. А; 2. А; 3. А; 4. В; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. Г; 10. А; 11. В; 12. А — З, Б — 4, В — 2, Г — 1; 13. В; 14. Д; 15. Б; 16. В; 17. Б; 18. Б; 19. Д; 20. Г; 21. Г; 22. Д; 23. А — З, В — 4, В — 1, Г — 2; 25. Б; 26. Г; 27. А.

Варіант II

1. Г; 2. Г; 3. Б; 4. А; 5. В; 6. В; 7. Д; 8. В; 9. В; 10. Д; 11. А; 12. А — З, В — 1, В — 4, Г — 2; 13. Т; 14. В; 15. Б; 16. А; 17, А; 18. Б; 19. Д; 20. Б; 21. Б; 22. А; 23. А —2, Б — 4, В — 1, Г — 3; 24. Б; 26. Г; 27. В.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити