Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» B. Г. Бар’яхтар 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

Контрольні запитання

1. Фізична величина — це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища.

2. Об’єм — характеризує загальну властивість тіла займати певну частину простору; час — характеризує тривалість фізичного процесу; довжина — характеризує розмір тіла в просторі та вимірює розміри тіл в просторі в порівняні з еталоном; маса — характеризує вагу тіла, вимірює яке з тіл більш важке в порівнянні з еталоном маси; швидкість — характеризує властивість тіл змінювати своє положення в просторі.

3. Об’єм тіла позначають великою латинською буквою V, швидкість руху тіла позначають маленькою латинською буквою v, час руху тіла позначають маленькою латинською буквою t.

4. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю.

5. Приклади префіксів, які використовують для утворення частинних одиниць; кратних одиниць.

Префікс

Значення в перекладі з грецької або латинської мови

Символ

Множник

тера-

чудовисько

Т

1 000 000 000 000

1012

гіга-

гігантський

Г

1 000 000 000

109

мета-

великий

м

1 000 000

106

кіло-

тисяча

к

1000

103

гекто-

сто

г

100

102

деци-

десять

дц

0,1

10-1

санти-

сто

с

0,01

10-2

мілі-

тисяча

м

0,001

10-3

мікро-

малий

мк

0,000001

10-6

нано-

карлик

н

0,000000001

10-9

6. Термометр для вимірювання температура, ваги — для вимірювання маси тіла, годинник — для вимірювання часу, лінійка — для вимірювання довжини, спідометр — для вимірювання швидкості, барометр — для вимірювання атмосферного тиску тощо.

7. За допомогою цього приладу — термометру — можна виміряти температуру тіла людини.

8. Ціна поділки шкали вимірювального приладу — це значення найменшої поділки шкали цього приладу.

Вправа № 4

1. 145 мм = 0,145 м; 1,5 км = 1500 м; 2 км 32 м = 2032 м.

2. Спідометр вимірює швидкість. Швидкість позначається маленькою латинською буквою v, та виміряється в СІ в м/с. Рулетка виміряє довжину. Довжина позначається маленькою латинською буквою l, та виміряється в СІ в м.

3. Для визначення ціни поділки треба різницю між двох наведених показників поділити на кількість поділок між ними.

4. Так, можна, бо на малюнку на всіх приладах видно сусідні позначені цифрами показники і кількість поділок між ними.

5. Діаметр червоних кров’яних тілець — 0,0000075 м = 7,5 х 10-6 м = 7,5 мкм; радіус орбіти планети-карлика Плутона — 5 900 000 000 000 м = 5,9 х 1012 = 5,9 Тм; радіус планети Земля — 6 400 000 м = 6,4 х 106 м = 6,4 Мм.

6. Для визначення площі майданчика треба довжину помножити на ширину. Отже: 28 м х 15 м = 420 м2 = 42 000 дм2 = 4 200 000 см2.

7. Фізична величина — це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Довжина це фізична характеристика тіла виражена в одиницях виміру в порівнянні з еталоном довжини — отже це кількісна характеристика, а отже фізична величина.

Лабораторна робота № 1

Тема. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу.

Мета: визначити межі вимірювання та ціну поділки шкали різних вимірювальних приладів.

Обладнання: лінійка, термометр та інші вимірювальні прилади.

Вказівки до роботи

Підготовка до експерименту

Перед тим як виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання.

Що називають вимірювальним приладом? (Вимірювальні прилади — це прилади для встановлення значень фізичних величин у ході прямих вимірювань.)

Як визначити межі вимірювання шкали приладу? (Межі вимірювання приладу — це найбільше та найменше значення фізичної величини, які можна виміряти цим приладом.)

Що таке ціна поділки шкали? (Ціна поділки шкали вимірювального приладу — це значення найменшої поділки шкали цього приладу.)

Як визначити ціну поділки шкали? (Щоб визначити ціну поділки шкали приладу, необхідно різницю двох будь- яких найближчих значень величин, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними.)

Яких правил безпеки слід дотримуватися, працюючи з термометром? (Термометр дуже крихкий, тому треба обережно його брати, тримати, класти. Ні в якому разі не перевищувати межи вимірювання.)

Експеримент

Розгляньте шкали наявних у вас вимірювальних приладів.

Заповніть таблицю (усі стовпчики, крім останнього).

Опрацювання результатів експерименту

Визначте ціну поділки шкали кожного з досліджуваних приладів і закінчіть заповнення таблиці.

Назва приладу

Фізична величина, вимірювана приладом

Одиниця вимірюваної величини

Блок позначок шкали

Межі вимірювання

Числа, якими позначені дві сусідні риски

Кількість поділок між сусідніми рисками, позначеними числами

Ціна поділки шкали

нижня

верхня

Лінійка

Довжина

см, мм

0

30

0-1

10

1 мм

Термометр

Температура

°С

-50

50

0-10

10

1 °С

Мензурка

Об’єм

мл

0

50

1-10

5

2 мл

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, що саме ви визначали, які результати одержали, для чого можуть знадобитися навички, набуті в ході виконання роботи.

Висновок: ми визначали ціну поділки лінійки, термометра та мензурки, за допомогою цих приладів можна виміряти відповідно довжину, температура та об’єм тіла. Ціна поділки лінійки — 1 мм, термометра 1 °С, мензурки — 2 мм. Набуті навички ми зможемо застосовувати в побуті для визначення ціни поділки будь яких приладів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити