Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» B. Г. Бар’яхтар 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

§ 2. Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

§ 3. Наукові методи вивчення природи

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

§ 6. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 7. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку

§ 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити