Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

Запитання до вивченого

1. — Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).

— Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.

— Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.

2. Лід, вода і водяна пара— три стани тієї самої речовини— води. Отже, молекули льоду, води й водяної пари не відрізняються одна від одної. Таким чином, ці три стани відрізняються не молекулами, а тим, як молекули розміщені і як рухаються.

3. У газах відстані між молекулами значно більші за розміри самих молекул. У середньому відстані між молекулами газів у десятки разів більші за розміри молекул.

4. У середньому відстані між молекулами газів у десятки разів більші за розміри молекул. На таких відстанях молекули надто слабко притягуються одна до одної. Саме тому гази не мають власної форми й сталого об’єму. Не можна наповнити газом, наприклад, половину пляшки або склянки, тому що, рухаючись в усіх напрямах і майже не притягуючись одна до одної, молекули газу швидко заповнюють усю посудину.

5. Властивості рідин пояснюються тим, що проміжки між їхніми молекулами малі: молекули в рідинах розташовані так щільно, що відстань між кожними двома молекулами менша від розмірів самої молекули. На таких відстанях взаємне притягання молекул уже значне. Тому молекули рідини не розходяться на великі відстані й рідина за звичайних умов зберігає свій об’єм. Проте притягання молекул рідин ще не таке велике, щоб рідина зберігала свою форму. Цим пояснюється, що рідини набувають форми посудини і їх легко розбризкати та перелити в іншу посудину. Стискаючи рідину, ми так зближуємо її молекули, що вони починають відштовхуватись. Ось чому рідину важко стиснути.

6. Тверді тіла за звичайних умов зберігають і об’єм, і форму. Це пояснюється тим, що притягання між їх частинками ще більше, ніж у рідин. Деякі з твердих тіл, наприклад сніжинки, мають природну, правильну і красиву форму. Частинки (молекули або атоми) більшості твердих тіл, таких як лід, сіль, нафталін, метали, розміщені в певному порядку. Хоч частинки цих тіл і перебувають у русі, але кожна з них рухається навколо певної точки подібно до маятників годинників. Частинка не може переміститися далеко від цієї точки, тому тверде тіло зберігає свою форму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити