Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

Запитання до вивченого

1. При проходженні току провідник нагрівається — праска, кавоварка, чайник. Газовий розряд — енергозберігаючи лампи. Прості механізми — м’ясорубка, інфрачервоне випромінювання—обігрівачі.

2. Розвиток фізики призводить до вдосконалення технічних приладів. В свою чергу вдосконалені технічні прилади дають змогу детальніше вивчати фізичні процеси. Вивчення фізичних законів та втілення їх у техніку призводить до зменшення витрат, енергозбереження і ефективного використання ресурсів.

3. Сучасний прогрес космонавтики, радіоелектроніки, атомної енергетики, авіації, машинобудування тощо — результат досягнень у галузі виробництва штучних матеріалів: надтвердих, жароміцних, антикорозійних тощо; використання рідкісних металів та їх сплавів. Знання залежності хімічних і фізичних властивостей речовини від її фізичної структури дає можливість ученим передбачати майбутні властивості того чи іншого матеріалу і цілеспрямовано синтезувати матеріали із заздалегідь заданими механічними, магнітними, оптичними та іншими властивостями.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити