Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

Рівень А

1. Тіла: крапля воли, молоко в пляшці, гранітна плита; речовини: вода, граніт, повітря в камері футбольного м’яча, молоко.

2. Речовиною.

3. Грім, веселка, кипіння води.

4. Розбилася скляна пляшка, задзвонив дзвоник, засвітилися на вулиці електричні ліхтарі, нагрілася каструля.

5. 1 м = 100 см, 1 м2 = 10000 см2, 1 м3 = 1000000 см3.

6.

7.

8. 0,5 дм3= 500 CM3.

9. a — мензурка, об’єм рідини 1 мл; б — секундомір, час, 1 с; в — термометр, температура — 1 °С.

10. 43 см3 — 30 см3 = 13 см3.

11. Знадобиться пляшка, мензурка, декілька зерняток рису. 1. Потрібно виміряти об’єм пляшки переливши в мензурку воду з повної пляшки. 2. Потрібно визначити об’єм зернятка рису кидаючи в мензурку з водою по одному зернятку доки рівень води не підніметься на одну поділку. 3. Поділити ціну поділки на кількість зерняток. 4. Поділити об’єм пляшки на об’єм одного зернятка.

12. Ціна поділки вимірювального приладу.

13. Ніякі, результати вимірювання не можуть бути абсолютно точними. Бо залежать від ціни поділки приладу, яким вимірюється величина,

14. Об’єм суміші зменшився. При змішуванні двох різнорідних рідин, молекули однієї рідини, проникаючи в проміжки між молекулами іншої рідини, відштовхуються від них слабкіше, ніж один від одного. В результаті цього, об’єм суміші може виявитися менше суми об’ємів рідин, що змішуються, взятих порізно.

15. Завдяки дифузії.

16. Відстані між молекулами збільшуються.

17. Завдяки явищу дифузії вона буде поступово розчинятися в воді.

18. При вищій температурі дифузія відбувається швидше.

19. Завдяки явищу дифузії. Поверхня дуже гладка і молекули одного шматка свинцю взаємодіють (притягаються) с молекулами другого шматка.

20. В першому випадку легко, бо між ними є невеликий шар повітря. В другому важче, бо молекули води взаємодіють з молекулами скла з обох боків.

Рівень Б

21. Об’єм; швидкість; Об’єм; швидкість; температура.

22. см; см; мм; мм; км; мм.

23.

24. Площа майданчика 15 x 10 =150 м2. Площа контейнера 2 x 2 = 4 м2. Кількість контейнерів становить Оскільки контейнер величина штучна і займає рівно 4 м2, то їх кількість дорівнює 37.

25. В мензурку, з водою кидати по одній скріпці, поки вода не підніметься на одну поділку, потім поділити ціну поділки на кількість скріпок.

26. Треба помітити низ колеса, наприклад крейдою, і порахувати скільки обертів зробить колесо за 100 м. Потім, ведучи велосипед далі, відміряти цю кількість ще чотири рази.

27. Тому що, розмір ступнів у людей різний і треба найти середнє значення. Не доцільно, бо для вимірювання маленьких розмірів існують інші одиниці виміру.

28. 1. Електричні властивості речовин. Гума поганий провідник струму; дроти для електричної мережі виготовляють з міді; електричні дроти ізольовані гумою. 2. Розміри тіл. Висота стовпа 10 м; висота вікна 160 см; стіл вищий за стілець.

29. Рідина зберігає об’єм, але може змінювати форму.

30. Вода малостисла.

31. За рахунок дифузії ми відчуваємо запах газу.

32. Завдяки дифузії, молекули фарби проникають між молекулами води і забарвлюють її, але їх кількість на одиницю об’єму зменшилась тому суміш є забарвленою, але прозорою.

33. Ні. Збільшується.

34. У воді розчиняється фарба.

35. Ні. Між атомами газів дуже великі відстані.

36. У гарячій воді дифузія протікає швидше.

Перевірте свої знання

1. Досліди відрізняються від спостережень тим, що їх виконують у штучно створених умовах, за наперед продуманим планом, за допомогою приладів.

2. Рух пішохода, автобуса, ракети, парашутиста; нагрівання повітря в кімнаті від батареї водяного опалення; світіння екрана телевізора, виникнення блискавки під час грози, полярне сяйво— усе це приклади фізичних явищ.

Будь-які зміни, що відбуваються у природі, називають явищами. Наприклад: рух катера по морю; замерзання води, кипіння води; виникнення блискавки під час грози, створення штучної блискавки, світіння електричної лампи; притягання електромагнітом металу; поширення світла від Сонця й електричної лампи.

3. Важко уявити будь-яку галузь сучасної науки, техніки або промислового виробництва без вимірювань. Вимірювання — один з основних способів пізнання природи, її явищ і законів.

Без фізичних величин вивчення природи обмежувалося б спостереженнями і залишалося б на описовому рівні,

4. У 1960 р. Одинадцятою генеральною конференцією з мір і ваги було прийнято Міжнародну систему одиниць фізичних величин (СІ), щоб замінити існуючі на той час системи одиниць і спростити користування ними.

5. Тіла складаються з молекул— це твердження найбільш широко розвив Демокріт.

Всі тіла складаються з молекул, які в свою чергу, складаються з атомів— таку гіпотезу висунув Амедео Авогадро. Анрі Беккерель довів, а атоми можуть розпадатися на частинки.

6. Дослід. У чисту велику посудину наллємо воду і на її поверхню за допомогою піпетки капнемо краплину стеаринової олії. Олія починає розтікатися по поверхні води, утворюючи плівку. У міру розтікання олії товщина плівки стає дедалі меншою. Через деякий час розтікання припиняється.

Це відбувається через то, що всі молекули олії опинилися на поверхні води (утворюючи плівку завтовшки в одну молекулу). Щоб знайти діаметр молекули, досить визначити товщину утвореної плівки.

Товщину плівки d визначимо із співвідношення: d = V/S.

Об’єм плівки — це об’єм поміщеної на поверхню води краплини. Його виміряли за допомогою піпетки V = 0,0009 см3, а площа плівки, що утворилася з краплини, S = 5500 см2. Підставивши ці значення у формулу, ми отримали d = 0,00000016 см = 0,00000000016 м. Цим числом і визначається приблизний розмір молекули стеаринової олії.

7. — Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).

— Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.

— Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.

Це підтверджує, наприклад, броунівський рух, явище дифузії.

8. Завдяки явищу дифузії молекули повітря проникають у воду. Молекули повітря взаємодіють з молекулами води відштовхуючись від них і проникаючи між ними.

9. Два сухі аркуші неможливо зблизити настільки, щоб вони з’єдналися. Однак якщо змочити аркуші водою, то вони злипнуться, бо молекули води наблизяться до молекул паперу настільки, що міжмолекулярне притягання вже втримуватиме аркуші один біля одного. Якщо один аркуш змочити водою, другий— Маслом, то завдяки тому що притягання між молекулами води більше, ніж між молекулами води та масла— аркуші не злипнуться.

Що я знаю і вмію робити

1. Термометри. Ціна поділки — 1 градус Цельсія (1 °С).

2. Треба виміряти товщину книги без обкладинки та розділити на кількість сторінок.

5. Явище дифузії. Дифузія в теплій воді проходить швидше.

11. Товщина плівки шару стеаринової кислоти дорівнює розміру молекули — 0,000002 мм. Отже отримати плівку меншої товщини неможливо.

12. Товщина плівки d = V/S, де d~ діаметр молекули. Звідси знаходимо

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

Варіант 1

1-В. 2-А. 3-В. 4-Б. 5-А. 6-Б. 7-В. 8-В. 9-В. 10-Б. 11-В. 12-В.

Варіант 2

1-В. 2-Б. 3-А. 4-А. 5-В. 6-В. 7-А. 8-В. 9-Б. 10-В. 11-Б. 12-Б.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити