Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Запитання до вивченого

1. Траєкторія— це уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху.

2. Коли матеріальна точка рухається вздовж прямої, то такий рух називають прямолінійним, а якщо траєкторією точки є крива лінія,— криволінійним.

3. Під час поступального руху будь-який виділений напрям у тілі що рухається, залишається паралельним своєму початковому положенню.

Рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги, рух поршня в циліндрі двигуна автомобіля, рух шухляди, яку ми витягуємо зі стола.

4. Довжину траєкторії, яку описує тіло під час руху протягом певного інтервалу часу, називають шляхом.

Шлях позначають малого латинською літерою l. Одиницею шляху в СІ с один метр (1 м).

5. Пройдений тілом шлях— це довжина дороги І уздовж траєкторії. Переміщення точки — це вектор (напрямлений відрізок прямої), який сполучає початкове положення точки з кінцевим.

6. Переміщення— це завжди відрізок прямої, довжина якого дорівнює різниці між початковим та кінцевим положенням тіла. Шлях — це довжина траєкторії, за якою рухається тіло. Якщо тіло повернулося в точку з якої почало рух, переміщення дорівнює нулю, а шлях довжині траєкторії.

7. За дві доби переміщення годинникової стрілки дорівнює нулю, бо вона повернулася на попереднє місце зробивши два повних оберти. Переміщення годинної стрілки за дві години дорівнює шляху та становить 2/12 або 1/6 довжини кола циферблату.

8. Переміщення і шлях збігаються лише в тому разі, якщо тіло рухається вздовж прямої і не змінює напряму руху. У випадках, коли тіло, рухаючись, повернулося в точку, з якої починало рух, модуль переміщення дорівнює нулю. Якщо машина, або потяг рухаються по прямолінійному відрізку дороги, шлях та переміщення співпадають.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити