Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

Запитання до вивченого

1. Для того щоб побудувати графік залежності пройденого автомобілем шляху від часу руху, потрібно скористатися формулою l = vt і скласти таку відповідну таблицю.

Час t, год

Шлях l, км

0

0

1

100

2

200

3

300

Далі на вертикальній осі відкладаємо в масштабі значення шляху l, а на горизонтальній — відповідні їм значення часу руху t, наносимо точки на площину і будуємо графік руху.

2. За графіками руху і швидкості можна цілком визначити вид, швидкість, час і шлях руху тіла.

3. Розглядаючи графіки руху, наведені на малюнку 61, робимо висновок, що це графіки прямолінійного рівномірного руху двох тіл І та II, причому швидкість тіла І більша за швидкість тіла II. За графіком визначаємо, що швидкість руху тіла І дорівнює 20 м/с, а тіла II— 10 м/с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити