Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія

Запитання до вивченого

1. Знання про навколишній світ людина здобуває із власних спостережень. Спостереження дають змогу встановлювати ті чи інші факти, за повних умов робити узагальнення фактів, формулювати загальні висновки та перевіряти їх. Але спостереження не завжди дають правильні знання, тому потрібно виконувати спеціальні досліди. Отже, процес розвитку знань іде від досліду (спостереження, експеримент) до абстрактного мислення теорії, а відтак— до практики.

2. Досліди відрізняються від спостережень тим, що їх виконують у штучно створених умовах, за наперед продуманим планом, за допомогою приладів.

3. Експеримент проводиться для того, щоб підтвердити або спростувати теорію. Однак сам по собі експеримент, якщо він не пов’язаний з повними теоретичними передбаченнями, не має наукової цінності. Експериментальний метод дає результати тільки в поєднанні з теорією.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити