Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Запитання до вивченого

1. Під час нерівномірного руху тіло за однакові інтервали часу проходить неоднаковий шлях.

Наприклад, автобус, відходячи від зупинки, за однакові інтервали часу проїжджає дедалі більший шлях, а наближаючись до зупинки, -— навпаки. Бігун, беручи участь у змаганнях, затрачає на подолання однакових за довжиною кіл різний час. Рух автобуса і бігуна — це приклади нерівномірного руху.

2. На увазі мають середню швидкість літака, тобто відношення пройденого ним шляху до повного часу руху тіла.

3. Середню швидкість руху тіла визначають відношенням пройденого ним шляху до повного часу руху: vc = l/t, де vс — середня швидкість руху тіла; l — весь пройдений тілом шлях; t — повний час руху тіла.

4. Для визначення шляху потрібно швидкість помножити на час, за який цей шлях пройдено: l = vc ∙ t.

5. Для визначення часу руху тіл потрібно пройдений шлях розділити на середню швидкість: t = l/vc.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити