Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

Рівень А

67. По колу.

68. Т = 14 с— це означає, що за 14 с круг робить один повний оберт.

69. n = 10 1/c — це означає, що за 1 с тіло робить 10 повних обертів.

70. Камінь, який обертався на нитці, і раптово нитка обірвалась, полетить по прямій, оскільки при русі тіла по колу його швидкість спрямована по дотичній.

71.

Дано:

Розв'язання:

Період Т і частота n є величинами оберненими: T = 1/n, тобто

Відповідь: період обертання вала 0,08 с.

72.

Дано:

Розв’язання:

При рівномірному русі по колу радіуса R3 (R3 — радіус Землі) точка на екваторі Землі за час Т (Т — період обертання Землі) проходить шлях l (l = 2π R3 — довжина кола, тобто екватора), тому швидкість обертання точки на екваторі можна визначити за формулою:

Знаходимо числове значення:

Відповідь: точка на екваторі обертається зі швидкістю 465 м/с.

73.

Дано:

Розв’язання:

Період Т і частота v є величинами оберненими:

Відповідь: частота коливань зубила 50 Гц.

74.

Дано:

Розв’язання:

Період і частота пов’язані взаємовідношенням: T = 1/v.

Підставимо дані: T = 1/5 = 0,2 c.

Відповідь: період коливань поплавка — 0,2 с.

Рівень Б

75.

Дано:

Розв'язання:

Частота обертання — це кількість повних обертів тіла а одиницю часу: n = N/t, отже,

При рівномірному русі по колу радіуса R, точка на ободі шківа за час Т (Т — період обертання шківа) проходить шлях l (l = πd — довжина кола, тобто обода шківа), тому швидкість обертання точки на ободі можна визначити за формулою

Період Т і частота n п є величинами оберненими: Т = 1/n, отже, v = πdn.

Перевіримо одиниці вимірювання:

Знаходимо числове значення:

Відповідь: частота обертання шківа 1,7 1/c; точка на ободі шківа обертається зі швидкістю 0,84 м/с.

76.

Дано:

Розв’язання:

При рівномірному русі по полу радіуса R точка на ободі колеса за час Т (Т — період обертання колеса) проходить шлях l (l = 2πR — довжина кола (обода колеса)), тому швидкість обертання колеса можна визначити за формулою

Період Т i частота n є величинами оберненими: Т = 1/n, отже, v = 2πRn. З цієї формули визначимо R:

Перевіримо одиниці вимірювання:

Знаходимо числове значення:

Відповідь: радіус колеса 0,4 м.

77. При русі велосипеда точка велосипедного колеса, яка в момент часу, що розглядається, дотикається до землі (нижня точка колеса), має нульову швидкість відносно Землі. Центр колеса, тобто вісь обертання колеса, рухаються разом з велосипедом зі швидкістю 5 м/с відносно Землі. Якщо вважати миттєвим центром обертання колеса в даний момент часу нижню точку колеса і відносно неї центр колеса, який знаходиться на відстані Р від неї, рухається зі швидкістю 5 м/с, то верхня точка колеса, яка знаходиться на відстані 2Р від неї, буде рухатися зі швидкістю вдвічі більшою — 10 м/с.

78.

Дано:

Розв’язання:

Використаємо формулу, що пов’язує швидкість, період і радіус:

Для порівняння швидкостей знайдемо їх відношення.

Обчислення:

Відповідь: у 18 разів швидкість кінця хвилинної стрілки більша.

79.

Дано:

Розв'язання:

При рівномірному русі по колу кінець стрілки годинника довжиною R (довжину секундної стрілки R вимірюємо лінійкою) за час Т (Т — період обертання секундної стрілки) проходить шлях l (l = 2πR — довжина кола), тому швидкість обертання стрілки можна визначити за формулою:

Знаходимо числове значення:

Період Т і частота n є величинами оберненими: n = 1/T, тобто

Відповідь: швидкість рівномірного руху кінця секундної стрілки годинника 1 мм/c; частота обертання цієї стрілки 0,017 1/c.

80.

Дано:

Розв'язання:

Так як шляхи які проходять обидва колеса однакові та однаковий час, то l1 = l2; v1t = v2t, тоді лінійні швидкості однакові.

Знаходимо числове значення:

Відповідь. Колесо зробить 520,8 обертів.

81. Період обертання— це час одного повного оберту, чисельно дорівнює відношенню часу обертання до кількості повних обертів. Частота обертання — це кількість повних обертів за одиницю часу.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Рівномірний рух це такий рух, під час якого тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однаковий шлях. Нерівномірний рух тіла — це коли за однакові інтервали часу тіло проходить неоднаковий шлях.

2. Бо в такому випадку у нас немає предметів, завдяки яким ми можемо орієнтуватися. Тобто всі точки системи відліку, які ми можемо вибрати, зв’язані з деревами, отже з лісом.

3. Рухи таких тіл можуть відрізнятися швидкістю.

4. Для визначення середньої швидкості треба пройдений тілом шлях поділити на час, за який цей шлях було подолано. Нам потрібно виміряти відстань за допомогою лінійки, та час за допомогою секундоміра.

5. Швидкість руху фіксують спідометрами, які бувають стрілочними та цифровими.

6. Прямолінійний рівномірний рух, це рух, за якого за рівні відрізки часу тіло проходить рівні відстані.

Рух матеріальної точки по коловій траєкторії проходить зі швидкістю, сталою за значенням, але зі змінною за напрямком по колу.

7. Величини які характеризують рівномірний рух по колу це період і частота.

8. Для визначення швидкості рівномірного руху тіла по колу треба скористатися формулою:

9. Годинникова стрілка, велосипедист на треку, супутник на орбіті.

10. Так, всі тіла можуть коливатися. Тому коливання є найпоширенішим процесом у природі і техніці.

11. Коливання характеризується періодом коливань та частотою.

12. Опустити, тому що коливання маятника збільшиться.

ЩО Я ЗНАЮ І ВМІЮ РОБИТИ

2. Дощ, вітер.

3. Малюнок 91 — краплі вказують на те, що тіло рухається.

4. Малюнок 91 — скло рухається; малюнок 92 — скло не рухається.

5. s = 6 км = 6000 м, t = 15 хв,

6. Частота дорівнює

7. N = 50, t = 45 с. Період коливань розрахуємо за формулою

8. 4) Шлях, який проїхав кожен мотоцикліст за 1, 2, 3, 4 і 5 години руху:

Перший: l1 (год) = 0;

Другий:

5)

6) Перший мотоцикліст за весь час руху (t = 5 год) проїхав шлях: l1 = 0 + 20 + 20 + 60 + 40 = 140 (км), отже, середня швидкість його руху:

Другий мотоцикліст за весь час руху (t = 5 год) проїхав шлях; l2 = 40 + 40 + 0 + 0 + 30 = 110 (км), отже, середня швидкість його руху:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити