Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 24. Густина речовини

Запитання до вивченого

1. Густина речовини— це фізична величина, яку визначають відношенням маси тіла до його об’єму.

2. Щоб визначити густину речовини, треба масу тіла поділити на його об’єм. Позначивши ці величини літерами: ρ (ро) — густина речовини; m — маса тіла; V — об’єм тіла, отримаємо формулу для обчислення густини речовини: ρ = m/V.

3. Одиницею густини речовини є один кілограм на метр кубічний (1 кг/м3). Густину речовини виражають також у грамах на сантиметр кубічний (1 г/см3).

1 г/см3 = 1000 кг/м3;

1 кг/м3 = 0,001 г/см3.

4. Цє означає, що один кубічний метр олії важить 930 кг.

Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин

Мета роботи: навчитися визначати густину твердих тіл і рідин за допомогою терезів і вимірювального циліндра.

Прилади і матеріали: терези, важки, вимірювальні циліндри або мензурки, тверде тіло, густину якого треба визначити, посудина з дистильованою водою, посудина з невідомою рідиною.

Хід роботи

1. Виміряйте масу тіла на терезах.

2. За допомогою вимірювального циліндра виміряйте об’єм твердого тіла.

3. За формулою ρ = m/V обчисліть густину даного тіла.

4. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю.

Назва речовини

Маса тіла

m, г

Об’єм тіла

V, см3

Густина речовини

ρ, г/ см3

ρ, кг/м3

Алюміній

100

37

2,7

2700

5. Візьміть два вимірювальні циліндри. В один з них налийте 100 мл дистильованої води, а в другий — невідому рідину, густину якої потрібно визначити.

6. За допомогою терезів зрівноважте циліндри з рідинами (невідому рідину можна доливати в циліндр або виливати з нього).

7. Знаючи густину води та її об’єм, визначте масу води.

8. Виміряйте об’єм невідомої рідини і визначте її густину.

9. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю.

Об’єм дистильованої води V, см3

Густина дистильованої води ρ, г/см3

Маса дистильованої води і невідомої рідини mB = mP, г

Об’єм невідомої рідини V, см3

Густина невідомої рідини ρР, г/см3

100

1

100

107

0,92

10. Зробіть висновки.

Невідома речовина виявилась маслом.

Висновок: ми навчилися визначали густину твердих та рідких тіл.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити