Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

Запитання до вивченого

1. Сила пружності — це сила, що виникає внаслідок деформації тіла і напрямлена протилежно напряму переміщення частин тіла під час де формації.

2. Закон Гука: сила пружності прямо пропорційна деформації (видовженню) тіла (пружини) і напрямлена протилежно напрямку переміщення частин тіла під час деформації.

Математично закон виглядає так:

Fпр = -kx.

3. Жорсткість тіла, це коефіцієнт пропорційності який характеризує речовину (пружину) в її здатності протистояти деформації.

4. Вага тіла — це сила, а якою тіло внаслідок притягання до Землі діє на горизонтальну опору або підвіс. Вагу визначають за формулою: Р = mg. Вага тіла може змінюватися, якщо опора чи підвіс нерівномірно рухаються.

5. Невагомість виникає у випадку коли тіло не діє на опору чи підвіс, або якщо вони рухаються з такою самою швидкістю, як і тіло. Невагомість можна спостерігати на космічних станціях, парашутисти невагомі доки знаходиться у вільному падінні і парашут не відкритий. Також стан невагомості можна спостерігати коли людина просто підстрибне.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити