Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

ЗАДАЧІ І ВПРАВИ

Рівень А

148. Льодова поверхня має певну шорсткість, отже, між льодом та шайбою виникає сила тертя, яка зрештою зупиняє шайбу.

149. Завдяки виникненню сили тертя між поверхнею лиж та поверхнею снігового поля лижник, спустившись з гори, сповільнюється.

150. Сила тертя між водою і берегами/ дном більша, ніж посередині річки, тому вода в цих місцях тече повільніше.

151. Якби не було тертя, то нитки марлі або ситцю не зчеплювалися б завдяки взаємному притяганню молекул стичних поверхонь. Не було б сплетіння, а лише окремі нитки.

152. Між частинками борошна або крупи виникає більша сила тертя і борошно або крупа утворюють купку конічної формі, а вода розтікається тонким шаром.

153. Між гладеньким льодом та сталлю ковзанів виникає дуже маленька сила тертя (порівняно з силою тертя між сніговою доріжкою та ковзанами), тому недосвідчений ковзаняр падає назад за інерцією. Аналогічно, коли ковзаняр повертається з льоду на доріжку, він падає вперед.

154. За рахунок більшої площі поверхні сани менше провалюються в сніг (менше тиснуть на сніг).

155. Коли сила тертя на осі коліс більша, ніж сила тертя ковзання, то колеса підводи не обертаються.

156. Щоб покращити зчеплення колеса з дорогою, треба збільшити силу тертя кочення. Для цього взимку на колеса автомобілів надівають ланцюги.

157. Пісок підсипають для збільшення сили тертя між колесами і рейками. Він створює шорстку поверхню, і сила тертя збільшується. Через це зменшується ризик сходження поїздів з рейок.

158. Рельєфний малюнок на бутсах збільшує шорсткість поверхні та силу тертя. Тальк добре вбирає вологу, збільшує силу тертя між руками спортсмена та спортивним снарядом. Каніфоль зменшує силу тертя.

159. Рукавиці футбольного воротаря повинні бути шорсткими, оскільки м’яч, який летить у ворота з великою швидкістю, повинен зупинитися в руках миттєво. Для цього між м’ячем та поверхнею рукавиць повинна виникнути велика сила тертя.

160. Зубці на лапках коника-стрибунця надають йому більшого зчеплення з рослинами. Завдяки їх шорсткості підвищується сила тертя.

161.

Дано:

m = 2 кг

μ = 0,3 (залізо по залізу)

Fтер - ?

Розв’язання:

Модуль сили тертя (ковзання) Fтер прямо пропорційний модулю сили реакції N опори: Fтер = μN, де μ - коефіцієнт тертя.

Для бруска на горизонтальній поверхні сила реакції опори врівноважує силу тяжіння і тому дорівнює їй за модулем: N = Fт = mg.

Звідси Fтер = μN = μmg.

Перевіримо одиниці вимірювання:

Знаходимо числове значення:

Fтер = 0,3 ∙ 2 ∙ 9,81 ≈ 6 (Н).

Відповідь: сила тертя 6 Н.

162. F = F1 + F2, F1 = 120 Н, F2 = 100 Н,

F = 120 + 100 = 220 (Н).

Відповідь: на човен діє сила 220 Н.

163. F1 = 10 Н, F2 = 20 Н, F3 = 40 Н,

F = F1 + F2 + F3,

F = 10 + 20 + 40 = 70 (H).

Відповідь: F = 70 Н покаже динамометр.

Рівень Б

164. Монета прилипне до щітки завдяки виникнення сили тертя між щіткою та монетою, оскільки поверхня щітки дуже шорстка.

165. Коли цвях вбивають у поверхню, сила тертя між насічкою і поверхнею збільшується, і цвях не виходить назовні.

166. Каплі дощу мають низький коефіцієнт тертя і тому скочуються з даху, а сніжинки завдяки своїй формі мають добре сцеплення і з дахом і між собою.

167. Розведеною пилкою легше пиляти, оскільки сила тертя між поверхнею дерева та пилки зменшується. Пилка, якою пиляють вологе дерево, розведена менше, ніж та, якою пиляють сухе дерево, оскільки вода, яка є в дереві, змочує поверхню і зменшує силу тертя.

169. Завантажити краще причіп, оскільки сила тертя залежить від сили реакції опори.

170. Пісок створює шорсткість поверхні, сила тертя збільшується, тому люди не підсковзуються.

171. Завдяки гладеньким поверхням сила тертя між полоззями та льодом дуже мала. В сильні морози ковзання погіршується, оскільки збільшується шорсткість поверхні, отже, збільшується сила тертя.

172. Мильна вода зменшує силу тертя.

173. Сила тертя кочення менша, ніж сила тертя ковзання, тому людина підковзнулася, наступивши на сухі горошини.

174. В педалях і рулі велосипеда є кулькові підшипники, які зменшують силу тертя.

175. Шуруп змазують милом, щоб зменшити силу тертя.

176.

Дано:

m1 = 50 кг

m2 = 20 кг

F — ?

Розв’язання:

Людина, яка тримає ящик має загальну масу m1 + m2 = 50 кг + 20 кг = 70 кг. Знайдемо силу тяжіння, яка співпадає з вагою людини і ящика.

F = mg. F = 70 кг ∙ 9,8 Н/кг = 686 Н.

177. 3 одного боку рівнодіюча сил дорівнює F1 = 330 Н + 380 Н = 710 Н; з другого — F2 = 300 Н + 400 Н = 700 Н. Канат буде рухатись в бік рівнодіючої сил F1.

178. Людина спускається на парашуті рівномірно, отже рівнодіюча всіх сил дорівнює нулю, тобто сила опору компенсує вагу парашутиста з парашутом і дорівнює 800 Н.

179. Треба укріпити обидва динамометри поряд на одному рівні, а тіло підвісити одразу до обох гачків. До бруска будуть прикладені дві сили пружності кожна уздовж однієї прямої, напрямлені вгору, їх рівнодійна врівноважить силу тяжіння, що діє на брусок. Показання одного з динамометрів треба помножити на два, це й буде шукана величина.

180. Рівнодійна ваги баклажана, та сили тиску направлена вниз і дорівнює 5 Н. Вага баклажана дорівнює 2 Н. Отже ми тиснули з силою — 3 Н.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити