Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

Лабораторна робота № 1

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Мета роботи: ознайомитися з вимірювальними приладами, які будуть використовуватися для проведення дослідів з фізики в 7 класі, навчитися визначати ціну поділки шкали вимірювальних приладів, користуватися ними і визначати за їх допомогою значення фізичних величин.

Прилади і матеріали: мензурка (вимірювальний циліндр), термометр, динамометр, барометр-анероїд.

Хід роботи

1. Вивчіть шкали мензурки (вимірювального циліндра), термометра, динамометра, барометра-анероїда і заповніть таблицю.

Назва приладу

Мензурка (вимірювальний циліндр)

Термометр

Динамометр

Барометр-анероїд

Яку фізичну величину ним виміряють

Об’єм

Температура

Сила

Тиск

Одиниця величини

Мл

Градус °С

Н

мл.рт.ст

Межі вимірювання

0-20 Мл

30-50 °С

0-4 Н

650-850 мл.рт.ст.

Значення сусідніх оцифрованих позначок

5-10 Мл

0-10 °С

0-1 Н

700-710 мл.рт.ст.

Кількість поділок

5

10

10

10

Ціна поділки шкали

1 Мл

1 °С

0,1 Н

1 мм.рт.ст.

2. Розгляньте зображені на малюнках 10-14 прилади, визначте ціну поділки шкали кожного з них (СТ1, СТ2, СТ3, Сд, C6). СТ1 — 2 °С; СТ2 — 1 °С; СТ3 — 0,5 °С; Сд — 0,5 Н; С6 — 1 мм рт. ст.

3. Запишіть, які покази зафіксував кожний з приладів.

Термометр (мал. 10)— 26 °С.

Термометр (мал. 11)— 40 °С — 100 F.

Термометр (мал. 12)— 40 °С.

Динамометри (мал. 13)— 7 Н, 6,5 Н.

Барометр-анероїд— 756 мм рт. ст.

Висновок: Ми ознайомилися з вимірювальними приладами та навчилися визначати ціну поділки.

Запитання до вивченого

1. Фізичною величиною є час, маса, об’єм, температура тіла, швидкість його руху. Одиниці вимірювання часу— година, хвилина, секунда; маси— міліграм, грам, кілограм; об’єму— літр, метр кубічний, сантиметр кубічний, міліметр кубічний; температура тіла— градус; швидкість його руху— метр за секунду, кілометр за час.

2. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини.

3. До вимірювальних приладів належать термометри, денсиметри, штангенциркулі, мікрометри, амперметри, вольтметри тощо.

4. Ціна поділки шкали— різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали. Межі вимірювання — найбільша й найменша величини, які можна виміряти даним інструментом або приладом. Потрібно розділити різницю величин що відповідають двом позначеним сусіднім позначкам шкали на кількість рисочок плюс 1 між ними.

5. До фізичних величин належать: глибина озера, висота будинку, об’єм посудини, швидкість руху поїзда.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити