Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Запитання до вивченого

1. Рідина та газ, через велику рухливість молекул тиснуть на дно та стінки однаково. Кожна частинка всередині речовини буде стиснута з усіх боків сусідніми частинками і внаслідок пружності буде з такою самою силою тиснути на сусідні частинки. Ці сили будуть тим більші, чим глибше буде розміщуватися частинка.

2. Тиск, що діє на рідину або газ іззовні, передасться рідиною або газом однаково в усіх напрямах. Це твердження називають законом Паскаля.

3. У скляну трубку, нижній отвір якої закритий тонкою гумовою плівкою, наллємо воду. Гумове дно трубки прогинається. Отже, на нього діє сила тиску води. Що більше наливаємо води, то більше вигинається плівка. Але щоразу після того, як гумове дно вигинається, вода в трубці перебуває в рівновазі, бо, крім сили тяжіння на воду діє сила пружності гумової плівки.

Опустимо трубку з гумовим дном, у яку налито воду, у ширшу посудину з водою. Бачимо, що в міру опускання трубки вниз гумова плівка поступово випрямляється. Повне випрямлення плівки показує, що тиск на неї згори і знизу однаковий. Отже, у рідині існує тиск, спрямований знизу вгору, і на цій глибині він дорівнює тиску згори вниз.

4. Тиск рідин, зумовлений силою тяжіння, називають гідростатичним.

5. Відповідно до закону Паскаля, тиск усередині рідини на тому самому рівні однаковий в усіх напрямах. Тиск збільшується з глибиною. Отже тиск на дно посудини залежить від висоти стовпа рідини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити