Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§ 40. Механічна робота

Запитання до вивченого

1. Механічною роботою називають роботу, яка виконується під час переміщення тіла під дією прикладеної до нього сили.

2. Приклади механічної роботи. Автомобіль тягне з певною силою причіп і переміщує його на деяку відстань, при цьому виконується механічна робота. Одна людина піднімає пакунки, переносить і складає їх, а друга завантажує автомобіль мішками. Обидві людини виконують механічну роботу. Шайба, після удару хокейною ключкою, рухається по льоду, під дією сили тертя вона через певний час зупиняється. У цьому разі також виконується механічна робота.

3. Механічна робота прямо пропорційна прикладеній до тіла силі й відстані, на яку це тіло переміщується. Щоб визначити виконану механічну роботу, треба значення сили помножити на шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили, тобто: А = Fl, де А — механічна робота; F — сила; l — шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили.

4. Одиницею роботи в СІ є один джоуль (1 Дж).

1 джоуль — це робота, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 м у напрямі дії сили: 1 Дж = 1 Н ∙ 1 м = 1 Н∙м.

Цю одиницю назвали на честь англійського фізика Джеймса Джоуля. Одиницею механічної роботи є також кілоджоуль (кДж) і мегаджоуль (МДж):

1 кДж = 1000 Дж;

1 МДж = 1000 000 Дж.

5. Механічна робота не виконується коли переміщення дорівнює нулю, або тіло рухається за інерцією, тобто коли на нього не діє сила.

Наприклад: ми хочемо пересунути важку шафу, діємо на неї із силою, але не можемо зрушити її з місця (тобто l = 0) — робота не виконується. Якщо тіло рухається за інерцією (тобто F = 0), то робота також не виконується.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити