Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§ 42. Механічна енергія та її види

Запитання до вивченого

1. Енергія — фізична величина, що характеризує здатність тіл виконувати роботу.

Енергію (з грец. Енергія — діяльність) позначають літерою Е. Одиницею енергії, а також і роботи а СІ є один джоуль (1 Дж).

2. Розрізняють два види механічної енергії — потенціальну і кінетичну. Потенціальна енергія (з лат. Потенціал — можливість) — це енергія, яка визначається взаємним положенням тіл, що взаємодіють, або частин того самого тіла. Кінетична енергія (з грец. кінетікос — той, що надає руху) це енергія, яку мас тіло внаслідок власного руху.

3. Потенціальну енергію тіла, піднятого на деяку висоту, можна визначати за формулою: Еп = mgh, де Еп — потенціальна енергія піднятого тіла; m — маса тіла; g = 9,81 H/кг; h — висота, на яку підняли тіло.

4. Потенціальна енергія пружини залежить від її видовження (зміни довжини під час стискання або розтягування) і жорсткості (залежить від конструкції пружини і пружності матеріалу, з якого вона виготовлена). Що більше видовження (деформація) пружини та що більша її жорсткість, то більшої потенціальної енергії вона набуває під час деформації. Така залежність властива будь-якому пружно деформованому тілу. Потенціальну енергію пружно деформованого тіла визначають за формулою: де Е — потенціальна енергія пружно деформованого тіла (пружини); k— жорсткість тіла (одиниця жорсткості — 1 H/м); х — видовження (деформація) тіла (пружини).

5. Дослідами встановлено: що більші маса тіла і швидкість, з якою воно рухається, то більша його кінетична енергія. Виявлена залежність математично виражається такою формулою: де Ек — кінетична енергія тіла; m — маса тіла; v — швидкість руху тіла.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити