Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 6. Розвиток вчення про будову речовини

Запитання до вивченого

1. Атом походить від грецької «неподільний».

2. Першим, хто замислився над внутрішньою будовою тіл був давньогрецький вчений Демокріт. В середньовіччі до ідеї атомів звернулися Джордано Бруно і Галілео Галілей. Наступні кроки зробили Ісак Ньютон, Михайло Ломоносов, Джон Дальтон.

3. В 1811 році Амадео Авогадро ввів поняття про молекулу як найменшу частинку речовини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити