Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» В. Д. Сиротюк 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 1. Що вивчає фізика

§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія

§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин

§ 6. Розвиток вчення про будову речовини

§ 7. Будова речовини

§ 8. Молекули

§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони

§ 10. Рух і взаємодія молекул

§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 14. Механічний рух. Відносність руху

§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу

§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції

§ 23. Інертність тіла. Маса тіла

§ 24. Густина речовини

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 25. Сила

§ 26. Сила тяжіння

§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

§ 33. Динамометри. Вимірювання сил

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сил

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§ 33. Гідравлічні машини

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 34. Сполучені посудини

§ 35. Атмосферний тиск. Барометри

§ 36. Манометри

§ 37. Рідинні насоси

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архимеда

§ 39. Умови плавання тіл

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§ 40. Механічна робота

§ 41. Потужність

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 42. Механічна енергія та її види

§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 44. Машини і механізми

§ 45. Прості механізми

§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля

§ 47. "Золоте правило" механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Фізичні задачі навколо нас


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити