Відповіді до підручника Фізика 8 клас - Сиротюк В.Д. 2016-2020Теплові явища

Розширення газів (1-15)

Види теплообміну (16-55)

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини (56-69)

Плавлення і кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення речовини (70-81)

Випаровування і конденсація рідин. Питома теплота пароутворення речовини (82-94)

Згоряння палива (95-107)

Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплового двигуна (108-133)

Тестові завдання

Електричні явища. Електричний струм

Закон Кулона (134-183)

Дії електричного струму. Напрямок електричного струму (184-201)

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола (202-238)

Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Реостати (239-254)

Паралельне з’єднання провідників (255-267)

Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади (268-285)

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями (286-309)

Тестові завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити