ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало

Контрольні запитання

1. У разі відсутності джерела світла неможливо нічого побачити. Якщо ж джерело світла є, людина бачить не тільки саме джерело, а й предмети, які відбивають світло, що йде від джерела.

2. Кут а між падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння, називають кутом падіння. Кут α між відбитим променем і цим перпендикуляром, називають кутом відбивання.

3. Закони відбивання світла:

1. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

2. Кут відбивання дорівнює куту падіння: β = α.

4. Оптична шайба — білий диск, на якому нанесено поділки, а на краю встановлено освітлювач.

5. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого

6. Уявне зображення — оптичне зображення, утворене променями, які насправді не перетинаються, а перетинаються тільки їхні уявні продовження.

7. Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним, дорівнює за розміром самому предмету та розташоване на такій самій відстані від дзеркала, що й предмет.

8. У випадку дзеркального відбивання можна бачити зображення предмета в дзеркалі, у випадку розсіяного відбивання зображення не спостерігається.

Вправа 11

1. Дано:

Розв’язання: Зображення предмета в плоскому дзеркалі розташоване на такій самій відстані від дзеркала, що й предмет, тому

Зображення уявне, дорівнює за розмірами самому предмету.

Відповідь: l2 = 3 м.

2 . Так, пасажир може побачити водія.

3.

4. За законом відбивання світла кут падіння дорівнює куту відбивання. Тому якщо α + β = 80° (за умовою задачі), то

Відповідь: α = 40°.

5. Зображення предмета в плоскому дзеркалі розташоване на такій самій відстані від дзеркала, що й предмет. Тому якщо предмет був розташований на відстані 30 см від дзеркала, то відстань між предметом і його зображенням — 60 см. Після того, як предмет пересунули, відстань стала 80 см.

6 . Якщо людина прямує до дзеркальної вітрини зі швидкістю 4 км/год, то зображення людини наближається зі швидкістю 8 км/год.

Коли людина пройде 2 м, зображення також переміститься на 2 м, тому відстань між людиною і її зображенням скоротиться на 4 м.

7.

Нехай α — кут падіння променя, β — кут відбивання променя, γ — кут між падаючим променем і горизонтом. За умовою задачі γ = 2(α + β). За законом відбивання світла α = β, тоді γ = 2(α + α) = 4α. Враховуючи, що γ + α = 90° (з побудови), маємо: α + 4α = 90°, 5α = 90°, α = 18°.

Відповідь: кут падіння променя α = 18°.

9. Світло від фар автомобіля відбивається від поверхні асфальту розсіяно, відбиті промені поширюються в різних напрямках, частина потрапляє в очі водієві. Від калюжі світло від фар автомобіля відбивається дзеркально, водій ці промені не бачить. Тому асфальт водій бачить світлішим, ніж калюжу.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

Мета: експериментально перевірити закон відбивання світла.

Обладнання: лінійка, транспортир, олівець, джерело світла, плоске дзеркало, екран зі щілиною, чистий білий аркуш.

Виконання роботи:

1. Установити екран зі щілиною на білий аркуш. Дослідним шляхом визначити таке розташування джерела світла відносно екрана, за якого смужка світла на папері буде найбільш тонкою і яскравою. Поперек цієї смужки поставити плоске дзеркало та отримати відбитий від дзеркала пучок світла у вигляді світлої смуги.

2. За допомогою лінійки добре заточеним олівцем накреслити на папері лінію вздовж дзеркала. Позначити промінь, що падає на дзеркало (АО) та відбитий промінь (ОВ).

3. Із точки падіння променів встановити перпендикуляр до лінії вздовж дзеркала. Використовуючи транспортир виміряти кут падіння (α) й кут відбивання (β).

4. Повторити дослід кілька разів, установлюючи дзеркало під різними кутами до падаючого променя.

5. Результати вимірювань занести до таблиці.

Номер досліду

Кут падіння α, градус

Кут відбивання β, градус

1.

40

40

2.

55

55

3.

70

70

6. Завдання «із зірочкою»

Оцінити відносну похибку експерименту:

де α — кут падіння, β — кут відбивання.

image9

Висновок: кут падіння дорівнює куту відбивання, а промінь падаючий, промінь відбитий та перпендикуляр, встановлений в точці падіння променя, лежать в одній площині.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити