ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Контрольні запитання

1. Три найпростіші в побудові промені: промінь, який проходить через оптичний центр О лінзи, — не заломлюється та не змінює свого напрямку; промінь, паралельний головній оптичній осі лінзи, — після заломлення в лінзі йде через фокус F або через фокус F йде його продовження; промінь, який проходить через фокус F, — після заломлення в лінзі йде паралельно головній оптичній осі лінзи.

2. Розсіювальна лінза завжди дає уявне зображення. Так, якщо предмет розташований між фокусом і збиральною лінзою, зображення предмета є уявним

3. Зображення предмета можна побачити на екрані коли це зображення є дійсним.

4. Розсіювальна лінза завжди дає уявне, зменшене, пряме зображення, розташоване з того самого боку від лінзи, що й сам предмет. Інші зображення дає розсіювальна лінза.

5. Фотоапарат, мікроскоп, окуляри, телескоп, бінокль.

6. Відстань d від предмета до лінзи, відстань f від лінзи до зображення та фокусна відстань F пов’язані формулою тонкої лінзи:

Під час розв’язування задач слід мати на увазі: відстань f (від лінзи до зображення) необхідно брати зі знаком «—», якщо зображення є уявним, і зі знаком «+», якщо зображення є дійсним; фокусна відстань F збиральної лінзи є додатною, а розсіювальної — від’ємною.

Вправа 15

1. а)

Зображення уявне, збільшене, пряме.

б)

Зображення дійсне, обернене.

2. Дано:

Розв'язання:

Для того, щоб одержати зображення полум’я свічки в натуральну величину, потрібно свічку розташувати у подвійному фокусі лінзи.

Відповідь: l = 40 см.

3. Дано:

Розв'язання:

Формула оптичної сили лінзи:

Формула тонкої лінзи: враховуючи, що зображення уявне і тому f необхідно брати зі знаком «—», маємо:

Відповідь: D = -3 дптр, лінза розсіювальна.

4. Крапля клею на аркуші діє як збиральна лінза. Літери друкованого тексту розташовано між лінзою та фокусом, тому зображення уявне, пряме, збільшене.

5. Дано:

Розв'язання:

За умовою задачі d + f = 0,9 м, тоді f = 0,9 м - d, f = 0,9 м - 0,6 м = 0,3 м. За формулою тонкої лінзи:

Якщо h — висота предмета, Н — висота зображення, тоді

Відповідь: D = 5 дптр; h = 10 см.

6. а)

Лінза збиральна, зображення уявне.

б)

Лінза збиральна, зображення уявне.

в)

Лінза розсіювальна, зображення уявне.

7. Дано:

Розв'язання:

Якщо то

Формула тонкої лінзи: де

Враховуючи, що зображення є уявними, маємо

Відповідь: 25 дптр.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

Мета: визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи.

Обладнання: збиральна лінза на підставці, екран, джерело світла, мірна стрічка.

Виконання роботи:

1. Розташувати лінзу між джерелом світла і екраном та дістати на екрані чітке зменшене зображення джерела світла.

2. Виміряти відстань від джерела світла до лінзи (d1) та відстань від лінзи до екрана (f1). d1 = 18 см = 0,18 м; f1 = 14,5 см = 0,145 м.

3. Пересуваючи лінзу, дістати па екрані чітке збільшене зображення джерела світла.

4. Знову виміряти відстань від джерела світла до лінзи (d2) та відстань від лінзи до екрана (f2). d2 = 12 см = 0,12 м; f2 = 24 см = 0,24 м.

5. Використовуючи відповідні формули, обчислити оптичну силу лінзи D і фокусну відстань F.

Формула тонкої лінзи: тоді

Формула оптичної сили лінзи:

6. Результати вимірювань і обчислень занести до таблиці.

Номер досліду

Відстань від предмета до лінзи d, м

Відстань від лінзи до екрана f, м

Фокусна відстань лінзи F, м

Оптична сила лінзи D, дптр

1

0,18

0,145

0,08

12,5

2

0,12

0,24

0,08

12,5

7. Завдання «із зірочкою»

Оцінити відносну похибку одного з експериментів: де Dвим — отримане під час експерименту значення оптичної сили лінзи; Dпасп — значення оптичної сили лінзи за паспортом пристрою.

Висновок: значення оптичної сили лінзи, наведене у паспорті — 12,5 дптр, що збігається зі значенням, яке отримали при виконанні роботи. Фокусна відстань та оптична сила лінзи є постійними для даної лінзи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити