ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Контрольні запитання

1. Око має форму кулі діаметром приблизно 2,5 см і ззовні вкрите щільною непрозорою оболонкою — склерою. Передня частина склери переходить у прозору рогову оболонку — рогівку, що діє як збиральна лінза й забезпечує 75 % здатності ока заломлювати світло. Із середини склера вкрита судинною оболонкою, яка в передній частині ока переходить у райдужну оболонку — рай- дужку. У центрі райдужки є круглий отвір — зіниця. За зіницею розташований кришталик — збиральна лінза, яка завдяки скріпленим із нею м’язам може змінювати свою кривизну, а отже, оптичну силу. В утворенні зображення бере участь і склисте тіло — прозора драглиста маса, що заповнює простір між кришталиком і сітківкою

2. Зіниця звужується в разі збільшення освітленості й розширюється в разі її ослаблення.

3. Якщо людина має гарний зір, вона бачить чіткими як далеко, так і близько розташовані предмети. Це відбувається тому, що в разі зміни відстані до предмета кришталик змінює свою кривизну, тобто свою фокусну відстань.

4. Короткозорість. Фокус F оптичної системи ока у спокійному стані розташований перед сітківкою На сітківці утворюється розмите зображення віддалених предметів Відстань найкращого зору менша від 25 см. Короткозора людина читає книжку, наближуючи її до очей. Короткозорість коригується окулярами із розсіювальними лінзами

5. Далекозорість. Фокус F оптичної системи ока у ненапруженому стані розташований за сітківкою. На сітківці утворюється розмите зображення віддалених предметів. Відстань найкращого зору більша за 25 см. Далекозора людина читає книжку, віддаляючи її від очей. Далекозорість коригується окулярами зі збиральними лінзами

6. Після того як зображення предмета зникає із сітківки ока, зоровий образ, викликаний цим предметом, зберігається у свідомості людини протягом 0,1 с. Цю властивість називають інерцією зору. Інерцію зору використовують в анімаційному кіно, на інерції зору також базується застосування стробоскопа.

Вправа 16

1. Дано:

Розв'язання:

За формулою оптичної сили лінзи то

Відповідь: F = 40 см; лінза розсіювальна, тому бабуся має короткозорість.

2. Для людини з нормальним зором відстань найкращого зору дорівнює приблизно 25 см. От же, відстань від ока до зображення ока 25 см, а відстань від ока до дзеркала 25 см : 2 = 12,5 см.

3. При короткозорості фокус F оптичної системи ока у спокійному стані розташований перед сітківкою. Тому на сітківці утворюється розмите зображення віддалених предметів. Коли короткозора людина мружить очі, то кришталик ока так змінює свою форму, що його фокусна відстань збільшується і людина краще бачить.

4. Здатність заломлювати світлові промені у води і кришталика ока людини майже однакова, тому промені збираються у фокусі далеко позаду сітківки.

5. Дано:

Розв'язання:

У хлопчика короткозорість, оскільки відстань найкращого зору для нього менше 25 см. Тому йому необхідні окуляри з розсію- вальними лінзами (їх оптична сила — від’ємна). Визначимо оптичну силу ока для першого (d1 = 0,2 м) і другого (d2 = 0,25 м) випадків.

Оптична сила лінз, необхідних хлопчику: D = D2 — D1, тоді

Відповідь: D = -1 дптр.

Завдання для самоперевірки до розділу II «Світлові явища»

1. Яке оптичне явище ілюструє фотографія?

а) відбивання світла.

2. Який закон підтверджується існуванням сонячних і місячних затемнень?

б) закон прямолінійного поширення світла.

3. Якими є зображення предмета в плоскому дзеркалі?

г) рівними уявними.

4. Промінь світла падає з повітря на поверхню скляної пластини. На якому з наведених рисунків правильно зазначено всі три кути:

б) 2.

5. Яка точка є зображенням світної точки S у плоскому дзеркалі?

в) 3.

6. Дано:

Розв'язання:

За формулою оптичної сили лінзи

Відповідь: в) +25 дптр.

7. Яку ваду зору має людина, якщо вона носить окуляри, нижня частина яких — опуклі стекла, а верхня частина — плоскі?

а) далекозорість.

8. Під час фотографування на об’єктив фотоапарата сіла муха. Чи вплине це на знімок?

в) знімок буде менш яскравим.

9. Людина наближається до дзеркала зі швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю наближається до людини її зображення в дзеркалі?

Відповідь: 4 м/с.

10. Дано:

Розв’язання:

За законом відбивання світла α = β, тоді β + φ = 90°, φ = 90° - β, φ = 90° - 70° = 20°.

Відповідь: 20°.

11. Дано:

Розв'язання:

За законом заломлення світла За рисунком γ + φ = 90°, тому γ = 90° - φ, β = 90° - 60° = 30°.

Тоді

Відповідь: n = 1,4.

12. Дано:

Розв’язання:

За формулою тонкої лінзи тоді або

Відповідь: f = 1 м.

13. За означенням абсолютного показника заломлення тоді де Якщо то

Відповідь: 1 — А, 2 — В, 3 — Г.

14.

Графічно визначимо положення лінзи та фокусів лінзи.

З рисунка: F = 50 см, тоді оптична сила лінзи

Відповідь: лінза збиральна, F = 0,5 м, D = 2 дптр.

15. Абсолютні показники заломлення склери людини і риби майже однакові, але в око риби світло потрапляє з води, тому заломлюється менше.

16. Дано:

Розв’язання:

Нехай х — відстань від ока до лупи. Тоді х + f = 0,25 м, де 0,25 м — відстань найкращого зору, тобто відстань від ока до зображення, х = 0,25 - f.

За формулою тонкої лінзи, враховуючи, що зображення уявне, маємо Якщо

тоді

Отже, x = 0,25 - 0,2 = 0,05 м = 5 см.

Відповідь: відстань від ока до лупи 5 см.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити