ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

Контрольні запитання

1. Видатний англійський фізик Джеймс Максвелл висунув підтверджену згодом гіпотезу про те, що електричне поле, що змінюється, створює магнітне поле. Відповідно до цієї гіпотези, електричні та магнітні поля завжди існують разом і немає сенсу розглядати їх як окремі об’єкти.

2. Електромагнітне поле — вид матерії, за допомогою якої здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Електромагнітне поле має дві складові (дві форми виявлення) — електричну складову (електричне поле) і магнітну складову (магнітне поле).

3. Людина, тримаючи в руках заряджену кульку, йде до свого товариша. Якби людина мала здатність завжди виявляти електромагнітне поле, то в цьому випадку вона могла «побачити» тільки одну його складову — електричне поле, оскільки відносно людини заряд є нерухомим. Водночас товариш «бачить» як електричне поле, так і магнітне, тому що відносно нього заряд рухається й електричне поле змінюється.

4. Електромагнітна хвиля — це процес поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Біля будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. Магнітне поле, створене змінним струмом, теж є змінним. Згідно з теорією Максвелла змінне магнітне поле має створити електричне поле, яке теж буде змінним. Змінне електричне поле створить змінне магнітне і т. д. Отже, маємо поширення коливань електромагнітного поля — електромагнітну хвилю. Провідник зі змінним струмом є джерелом електромагнітної хвилі. Джерелом електромагнітної хвилі також може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням.

5. Електромагнітні хвилі характеризуються швидкістю поширення, довжиною та частотою. Ці величини пов’язані між собою формулою хвилі:

6. Властивості електромагнітних хвиль, які було встановлено в ході дослідів Г. Герца:

- електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів;

- заломлюються на межі з діелектриком;

- частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею.

Вправа 19

1. Електромагніт підіймального крана живіться постійним струмом. Визначте:

1) у якому випадку електромагніт створює для оператора крана й електричні, й магнітні поля:

б) електромагніт переносить вантаж;

2) у яких випадках електромагніт випромінює електромагнітні хвилі:

а) у момент замикання кола;

б) у момент розмикання кола;

2. Доповніть таблицю, зважаючи на те, що хвилі поширюються в повітрі.

Джерело хвилі

Довжина

Частота

Швидкість

Провід лінії електропередачі

6 ∙ 106 м

50 Гц

3 ∙ 108 м/c

Радіопередавач

10 см

3 ∙ 109 Гц

3 ∙ 108 м/c

Інфрачервоний випромінювач

1,5 мкм

2 ∙ 1014 Гц

3 ∙ 108 м/c

Провід лінії електропередачі:

Довжина хвилі:

Швидкість поширення хвилі:

Радіопередавач:

Частота хвилі:

Швидкість поширення хвилі:

Інфрачервоний випромінювач:

Частота хвилі:

Швидкість поширення хвилі:

3. Дано:

Розв’язання:

а) У вакуумі:

За формулою хвилі де — швидкість світла у вакуумі, маємо

Світло червоного кольору

Світло фіолетового кольору

б) У склі: у склі швидкість поширення електромагнітної хвилі буде меншою.

За означенням абсолютного показника заломлення: тоді Враховуючи, що маємо:

Відповідь: а) у вакуумі λч = 750 нм, λф = 400 нм; б) у склі λч = 457 нм, λф = 239 нм.

5. Дано:

Розв'язання:

За формулою маємо:

Час між ударами:

Відповідь:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити