ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

Контрольні запитання

1. Магнітна індукція — це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля.

2. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленої в цій точці.

3. Одиниця магнітної індукції в СІ — тесла, названа на честь сербського фізика Ніколи Тесли: [В] = 1 Тл.

4. Умовні напрямлені лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, уздовж якої напрямлений вектор магнітної індукції, називають лініями магнітної індукції або магнітними лініями.

5. За напрямок ліній магнітної індукції в даній точці домовилися брати напрямок вектора магнітної індукції.

6. Лінії магнітної індукції щільніше розташовані в тих областях магнітного поля, де модуль магнітної індукції більше.

7. Магнітне поле в певній частині простору називають однорідним, якщо в кожній його точці вектори магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком

8. 3 метою вивчення земного магнетизму Вільям Ґільберт виготовив постійний магніт у вигляді кулі (модель Землі). Розташувавши на цій кулі компас, він помітив, що стрілка компаса поводиться точно так само, як на поверхні Землі. Експерименти дозволили вченому припустити, що Земля — це величезний магніт.

9. Поблизу північного географічного полюса Землі розташований її південний магнітний полюс, поблизу південного географічного полюса — північний магнітний полюс.

10. Сильні збурення магнітного поля Землі, що охоплюють усю планету і тривають від одного до кількох днів, називають магнітними бурями. Здорові люди їх практично не відчувають, а от у тих, хто має серцево-судинні захворювання та захворювання нервової системи, магнітні бурі викликають погіршення самопочуття.

Вправа 2

1. Рис. 1a. 1) Магнітне поле однорідне;

2) напрямок вектора магнітної індукції в точках А і В поля — вгору;

3) магнітна індукція в точках А і В поля — однакова.

Рис. 16. 1) Магнітне поле однорідне;

2) напрямок вектора магнітної індукції в точках А і В — до нас;

3) магнітна індукція в точках А і В поля — однакова.

Рис. 1в. 1) Магнітне поле неоднорідне;

2) напрямок вектора магнітної індукції в точках А і В по дотичній до магнітної лінії та в напрямку цієї лінії;

3) магнітна індукція поля в точці В є більшою.

2. Земля — це величезний магніт, тому сталеві віконні ґрати, що знаходяться в магнітному полі Землі, можуть із часом намагнітитися.

3. 1) Магнітне поле в точці А існує;

2) напрямок вектора магнітної індукції в точках В і С по дотичній до магнітної лінії та в напрямку цієї лінії;

3) магнітна індукція поля є найбільшою у точці С;

4) напрямок вектора магнітної індукції в середині магніту має напрямок від південного полюса магніту до північного.

7. Внаслідок дії електричного поля негативно зарядженого тіла вільні електрони перерозподіляються по поверхні металевого незарядженого тіла. В результаті кількість електронів стане надлишковою на віддаленій частині тіла і недостатньою на ближчий. Так як різнойменні заряди притягуються, то незаряджене тіло притягнеться до тіла, яке має електричний заряд.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити