ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Контрольні запитання

1 . Ультракороткі радіохвилі поширюються в межах прямої видимості, їх можна посилати вузькими пучками. Вузький промінь менше розсіюється, його простіше приймати.

2. Стільниковий зв’язок — один із видів мобільного радіозв’язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Для стільникового зв’язку використовують електромагнітні хвилі частотою від 450 до 3000 МГц. Головна особливість такого зв’язку полягає в тому, що загальна зона покриття ділиться на невеликі ділянки — стільники. Кожен стільник має площу близько 25 км2 і обслуговується окремою базовою станцією. Стільники, частково перекриваючись, утворюють мережу

3. Радіолокація — виявлення, розпізнання та визначення місця розташування об’єктів за допомогою радіохвиль. Радіолокація ґрунтується на відбиванні радіохвиль, також па посиланні вузького пучка радіохвиль у певному напрямку.

4. Радіолокатор створює вузький напрямлений пучок радіохвиль, які випромінюються короткими імпульсами, та приймає відбите від об’єктів випромінювання, Випромінювання вузького напрямленого пучка ультракоротких радіохвиль і приймання відбитого сигналу забезпечує параболічна антена радіолокатора.

5. Відстань до об’єкта визначається за часом проходження радіоімпульсу до об’єкта й назад.

6. Сучасні повітряні, морські й океанські судна обов'язково оснащені радіолокаторами Радіолокаційні станції в аеропортах допомагають здійснити посадку повітряних суден, а станції, встановлені вздовж узбережжя, забезпечують безпечний вхід кораблів у порт. Радіолокацію застосовують у наукових дослідженнях, сільському та лісовому господарствах. Радіолокацію застосовують в космічних дослідженнях.

Вправа 21

1. Дано:

Розв’язання: Відстань до об’єкта де

Відповідь: s = 3 км.

2. Дано:

Розв'язання:

За формулою хвилі де маємо:

Відповідь: λ = 0,5 м.

Завдання для самоперевірки до розділу III «Механічні та електромагнітні хвилі»

1. На якій властивості механічних хвиль ґрунтується дія ехолота?

б) відбивання хвилі;

2. У якому середовищі поширюються поперечні механічні хвилі?

г) у твердому тілі.

3. Яке твердження є хибним?

а) Поздовжні механічні хвилі не поширюються у твердих тілах.

4. Який об’єкт може бути джерелом механічної хвилі?

б) тіло, яке коливається;

5. Постійний магніт лежить на сидінні трамвая, який рухається рівномірно. Відносно якого із зазначених спостерігачів існує лише магнітна складова електромагнітного поля?

г) водій автобуса, який рухається за трамваєм із такою самою швидкістю.

6. Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється:

в) частота хвилі;

7. Яке природне явище не супроводжується появою механічних хвиль?

а) веселка;

8. На відстані 170 м від хмарочоса стоїть людина. Із її рук на тротуар падає металевий предмет. Через який час після удару людина може почути відлуння?

б) 1 с;

9. На якій відстані розташований об’єкт, якщо відбитий від нього радіосигнал повернувся через 2 мкс після випромінювання?

тоді

Відповідь: S = 300м.

10. Установіть відповідність між приймачем і видом електромагнітних хвиль, які він переважно приймає:

1. Прилад нічного бачення - В. Інфрачервоне випромінювання

2. Супутникова антена - Б. Радіохвилі

3. Око людини - Г. Видиме світло

11. Натягнутим шпуром поширюється хвиля. У якому напрямку рухається точка А у зафіксований на рисунку момент часу?

Відповідь: точка А у зафіксований на рисунку момент часу рухається угору.

12. Дано:

Розв’язання:

Куля влучить у мішень через час Звук пострілу долине до мішені через час

Тоді Δt = t2 — t1;

Відповідь: Δt = 2 с.

13. Чим більшою є частота звуку, тим вищий тон звуку. Тому, коли бджола повертається до вулика, тон звуку стає вищим.

14. Дано:

Розв’язання:

За формулою хвилі де маємо:

Відповідь: λп = 4 м, λв = 17,65 м.

15. За графіком:

Якщо хвиля поширюється зі швидкістю то довжина хвилі

Відповідь: Т = 2,4 с, v = 0,42 Гц, λ = 47,6 м.

16. Дано:

Розв’язання:

За формулою хвилі: тоді

Відповідь: v2 = 50 МГц, λ2 = 4 м.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити