ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Контрольні запитання

1. Для дослідів Е. Резерфорд використав речовину, із якої з великою швидкістю вилітали позитивно заряджені частинки - α-частинки. Вузький пучок α-частинок зі свинцевого контейнера спрямовувався на тонку золоту фольгу, а далі мав потрапляти на екран, покритий спеціальною речовиною. Якщо в такий екран улучала α-частинка, то в місці її влучання відбувався слабкий спалах світла. У результаті дослідів було з’ясовано, що переважна більшість α-частинок проходить крізь золоту фольгу, причому деякі з них відхиляються від початкової траєкторії. А приблизно одна з 20 000 частинок відскакувала від фольги, начебто натикаючись на якусь перешкоду. Так було створено ядерну модель будови атома, згідно з якою весь позитивний заряд атома зосереджений у його ядрі — частині, розміри якої незначні порівняно з розмірами атома.

2. Атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками — електронами. Ядра атомів складаються з нуклонів — протонів і нейтронів.

3. Кількість протонів у ядрі називають зарядовим (протонним) числом і позначають символом Z. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним (масовим) числом і позначають символом А.

4. Кількість протонів (Z) у ядрі атома даного елемента дорівнює порядковому номеру цього елемента в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва, кількість нуклонів (А) — масовому числу. Знаючи зарядове (Z) і масове (А) числа ядра атома, можна визначити кількість нейтронів (N) у цьому ядрі: N = А - Z.

Наприклад: 92288U: кількість протонів у ядрі — 92, кількість нейтронів — 238 — 92 = 146.

5. Вид атомів, який характеризується певною кількістю протонів і певною загальною кількістю нуклонів, називають нуклідом.

6. Різновиди хімічного елемента, атоми яких містять у своїх ядрах однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів, називають ізотопами даного хімічного елемента.

Ізотопи Гідрогену: 11H - протій, 12H - дейтерій, 13H - тритій.

7. Всі частинки в ядрі притягуються одна до одної. Це відбувається завдяки взаємодії, яка в сотні разів сильніша, ніж електромагнітне відштовхування протонів. Саме тому взаємодію нуклонів називають сильною взаємодією.

8. Сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер, називають ядерними силами. Основні властивості ядерних сил: є тільки силами притягання; є близькодіючими; не залежать від заряду; мають властивість насичення.

Вправа 22

1. 1840Ar Кількість протонів — 18, нейтронів 40 - 18 = 22.

Відповідь: Z = 18, N = 22.

2. Ядра ізотопів Урану 92238U і 92235U відрізняються кількістю нейтронів в ядрах.

3. В атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів, тому в атомі Бора 5 електронів; нуклони — протони і нейтрони, що входять до складу ядра атома, тому 5 + 6 = 11 — кількість нуклонів в ядрі атома Бора.

4. Порядковий номер елемента в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва відповідає кількості протонів у ядрі, і, відповідно, кількості електронів в атомі. Тому атом з найбільшою кількістю електронів—Sb—стибій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити