ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Контрольні запитання

1. Радіоактивне випромінювання відкрив у 1896 р. французький фізик А. Беккерель. Він підготував дослід, але провести його вченому завадила похмура погода, і він поклав готову до досліду фотопластинку разом з урановою сіллю та мідним хрестом між ними в шухляду стола. Через кілька днів, учений вирішив про всяк випадок проявити фотопластинку. Результат був несподіваним: на пластинці з’явився контур хреста. Тож сонячне світло тут ні до чого, і сіль Урану сама, без впливу зовнішніх факторів, випускає невидиме випромінювання, якому не є перешкодою навіть шар міді.

2. Уран, Торій, Радій, Полоній і низка інших елементів мають природну радіоактивність.

3. Досліди з вивчення природи радіоактивного випромінювання: пучок радіоактивного випромінювання спочатку потрапляє в сильне магнітне поле постійного магніту, а потім на фотопластинку. Після проявлення фотопластинки на ній чітко видно три темні плями. Так, досліди показали, що радіоактивні речовини можуть випромінювати промені трьох видів: позитивно заряджені частинки (α-випромінювання), негативно заряджені частинки (β-випромінювання) і нейтральні промені (γ-випромінювання).

4. α-випромінювання, β-випромінювання та γ-випромінювання.

5. α-випромінювання — це потік ядер атомів Гелію, які рухаються зі швидкістю порядку 107 м/с. β-випромінювання — це потік електронів, які летять із величезною швидкістю (наближеною до швидкості поширення світла), γ-випромінювання — це електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

6. Як показали експерименти, достатньо тонкого аркуша паперу (0,1 мм), щоб зупинити α-частинки; β-випромінювання повністю поглинається, наприклад, алюмінієвою пластинкою завтовшки 1 мм. Найбільш важко захиститися від у-випромінювання — воно проникає крізь доволі товсті шари матеріалів. В окремих випадках для захисту від γ-випромінювання необхідні бетонні стіни завтовшки кілька метрів.

7. Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок.

8. Випромінюючи α- чи β-частинки, вихідне ядро перетворюється на ядро атома іншого елемента, α- і β-розпади можуть супроводжуватися γ-випромінюванням.

Під час α-розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, протонів - на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці меншин від порядкового номера вихідного елемента: Під час β-розпаду кількість нуклонів в ядрі не змінюється, при цьому кількість протонів збільшується на 1, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента:

Вправа 23

1. а) Папір є перешкодою для α-випромінювання, тому на пластинку в дослідах А. Бекереля діяли у-випромінювання або β-випромінювання.

б) Мідний хрест є перешкодою для α-випромінювання та β-випромінювання. Тому, в цьому випадку, на фотопластинку діяло γ-випромінювання.

2. Дано:

Розв’язання:

За формулою хвилі де маємо

Відповідь: v = 1,2 ∙ 1019 Гц.

5. Дано:

Розв'язання:

24He — α-частинка — це ядро атома Гелію. В ядрі атома 4 нуклона (2 протона та 2 нейтрона), тому маса α-частинки:

Кінетична енергія α-частинки

Відповідь:

7. Дано:

Розв’язання:

— число Авагадро.

Відповідь:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити