ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

Контрольні запитання

1. Час, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда, називають періодом піврозпаду Т1/2. Період піврозпаду є характеристикою даного радіонукліда.

2. Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, називається активністю радіонуклідного джерела.

3. Одиниця активності радіонуклідного джерела в СІ - бекерель (Бк).

4. Якщо зразок містить атоми лише одного радіоактивного елемента, то його активність можна визначити за формулою: А = λN, де λ — стала радіоактивного розпаду радіонукліда; N — кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час.

5. Оскільки з плином часу в радіонуклідному зразку кількість ядер, що не розпалися, зменшується, то зменшується й активність зразка.

6. Існують два напрямки використання радіоактивних ізотонів:

1) Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів.

2) Використання радіоактивних ізотопів як джерел γ-випромінювання.

Штучно створені ізотопи використовують для діагностики та лікування захворювань, виявлення дефектів у металах, стерилізації одноразових медичних виробів та ін.

Вправа 24

1. За таблицею сталої радіоактивного розпаду визначаємо, що на даний момент часу активність Радону-220 є найбільшою.

Період піврозпаду:

Йод-131

Радон-220

Уран-235

Відповідь: Радон-220 має найбільшу активність, Уран-235 має найбільший період піврозпаду.

2. Дано:

Розв’язання:

За формулою активності радіонуклідного джерела А = λ ∙ N визначимо кількість ядер, що розпалися за 1 с.

Тоді за одну годину: N1 = А ∙ t.

Відповідь: N1 = 7,2 ∙ 1017.

3. Дано:

Розв’язання:

За законом радіоактивного розпаду де N0 — початкова кількість атомів, N — кількість атомів через час t.

Тоді

Відповідь: зменшилась у 8 разів.

4. Дано:

Розв’язання:

За законом радіоактивного розпаду тоді

Відповідь: Т1/2 = 0,6 с.

5. Дано:

Розв'язання:

Активність радіонуклідного зразка А = λ ∙ N, де N — кількість атомів радіонукліда.

Тоді A = λ ∙ v ∙ NА.

Відповідь: А = 3,6 ∙ 1020 Бк.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити