ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

Контрольні запитання

1. Потрапляючи в ту чи іншу речовину, радіоактивне випромінювання передає їй енергію. У результаті деякі атоми та молекули речовини йонізуються, змінюється їхня хімічна активність. Оскільки життєдіяльність організмів базується на хімічних реакціях, то радіоактивне випромінювання чинить біологічну дію.

2. Відношення енергії W йонізуючого випромінювання, поглинутої речовиною, до маси m цієї речовини називають поглинутою дозою йонізуючого випромінювання: Одиниця поглинутої дози йонізуючого випромінювання в СІ — грей.

3. Характеристикою біологічного впливу є еквівалентна доза йонізуючого випромінювання: Н = K ∙ D, де К — коефіцієнт якості. Одиниця еквівалентної дози йонізуючого випромінювання в СІ — зіверт.

4. Ушкодження організмів, зумовлені впливом радіації, мають низку особливостей. По-перше, найбільш чутливими до радіації є ті клітини, що швидко діляться. Так, першим відчуває дію радіоактивного випромінювання кістковий мозок, унаслідок чого порушується процес кровотворення. По-друге, різні типи організмів мають різну чутливість до радіоактивного випромінювання. По-третє, наслідки впливу однакової поглинутої дози випромінювання залежать від віку організму. Існує, також, небезпека й внутрішнього опромінення, адже радіонукліди можуть потрапити в організм, наприклад, з їжею або водою. Підвищена небезпека внутрішнього опромінення зумовлена кількома причинами. По-перше, деякі радіонукліди здатні вибірково накопичуватися в окремих органах. По-друге, внутрішнє опромінення є тривалим: радіонуклід, який потрапив в організм, не відразу виводиться з нього, а зазнає низки радіоактивних перетворень усередині організму. При цьому виникає радіоактивне випромінювання, яке йонізує молекули й цим змінює їхню біохімічну активність.

5. Усі люди на Землі зазнають впливу радіації, адже в будь-якій місцевості завжди є певний радіаційний фон.

6. Випромінювання природних радіонуклідів і космічне випромінювання створюють природний радіаційний фон. Радіаційний фон Землі складається з кількох компонентів. Це космічне випромінювання; випромінювання природних радіонуклідів, які містяться у земній корі, повітрі та інших об’єктах зовнішнього середовища; випромінювання штучних радіоактивних ізотопів.

7. На поверхні Землі реєструється певний рівень радіації — радіаційний фон, який складається з космічного випромінювання, випромінювання природних радіонуклідів, випромінювання штучних радіоактивних ізотопів.

8. Для вимірювання доз йонізуючого випромінювання використовують дозиметри. Основною складовою будь-якого дозиметра є детектор — пристрій, що слугує для реєстрації йонізуючого випромінювання. У разі потрапляння йонізуючого випромінювання на детектор виникають електричні сигнали (імпульси струму або напруги), які зчитує вимірювальний пристрій. Дані про дозу йонізуючого випромінювання подаються на вихідний пристрій (виводяться на дисплей дозиметра); інформація про підвищення радіації може подаватися світінням, звуковим сигналом тощо.

Вправа 25

1. Від впливу радіації можна захиститися, побудувавши на шляху випромінювання перешкоду. Хоча α-частинки летять з величезною швидкістю, їх потік легко зупиняє навіть тонка перешкода. Як показали експерименти, достатньо тонкого аркуша паперу (0,1 мм), щоб зупинити α-частинки.

2. Дано:

Розв’язання:

Якщо то поглинута доза

Відповідь: D = 7,2 ∙ 10-6 Гр.

3. Дано:

Розв’язання:

Еквівалентна доза опромінювання Н = К ∙ D, де К = 20 (за таблицею).

Враховуючи, що маємо:

Відповідь: Н = 1,66 Зв.

4. Дано:

Розв'язання: Еквівалентна доза йонізуючого випромінювання Н = К ∙ D, враховуючи, що тобто маємо:

Відповідь: Н = 90 мкЗв.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити