ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

Контрольні запитання

1. Поглинення нейтрона ядром Урану може спричинити розпад ядра.

2. Поглинення нейтрона ядром Урану супроводжується звільненням нейтронів, які містяться в ядрі, а ті, в свою чергу, можуть спричинити поділ інших ядер Урану — відбуватиметься ланцюгова ядерна реакція, яка супроводжується виділенням величезної енергії.

3. Процес перетворення ядерної енергії на теплову здійснюється в ядерних реакторах - пристроях , призначених для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу.

4. У ядерних реакторах ядерне паливо (уран або плутоній) розміщують усередині так званих тепловидільних елементів (ТВЕЛів). Продукти поділу нагрівають оболонки ТВЕЛів, і ті передають теплову енергію воді, яка в даному випадку є теплоносієм. Отримана теплова енергія перетворюється далі на електричну подібно до того, як це відбувається на звичайних теплових електростанціях.

5. Реакцію злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 108 К) і супроводжується виділенням енергії, називають термоядерним синтезом.

6. У надрах зір відбуваються термоядерні реакції синтезу.

Вправа 26

1. Дано:

Розв'язання:

За 1 с на дах будівлі площею S2 потрапляє Е2 = 650 Дж ∙ 100 = 65 кДж сонячної енергії. Тоді за одну годину на дах будівлі потрапляє Е = 65 кДж ∙ 3600 = 234 МДж сонячної енергії.

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива Q = q ∙ m, де Q = Е (за умовою задачі), a

Тоді маса сухих дров

Відповідь: Е = 234 МДж, m = 23,4 кг.

2. Дано:

Розв'язання:

Кількість енергії, яку можна отримати від ділення 1 г Урану: Е = Е1 ∙ N, де — кількість ядер Урану.

Тоді

Відповідь: Е = 82 ГДж.

3. Дано:

Розв’язання: Формула коефіцієнта корисної дії: де а

Тоді

Відповідь: ККД = 17 %.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити