ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Контрольні запитання

1. Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, під час якого тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням.

2. Прискорення — це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна відбулась.

3. Одиниця прискорення в СІ — метр на секунду в квадраті м/c2.

4. Графік проекції прискорення aх(t) — пряма, паралельна осі часу.

5. Швидкість руху змінюється лінійно: графік швидкості vx(t) — відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу.

6. Якщо напрямок прискорення тіла збігається з напрямком швидкості його руху, то швидкість руху тіла збільшується; якщо напрямок прискорення тіла протилежний напрямку швидкості його руху, то швидкість руху тіла зменшується; якщо прискорення тіла дорівнює нулю, то сили, які діють на тіло, скомпенсовані й тіло рухається рівномірно прямолінійно.

Вправа 28

1. Так, тіло може рухатись з великою швидкістю, але з малим прискоренням.

2. Дано:

Розв’язання:

Рух є рівноприскореним, де

Відповідь: а = 1,5 м/c2.

3. Дано:

Розв’язання:

При рівноприскореному русі v = v0 + at, під час підйому швидкість кульки буде зменшуватись, тому v = v0 - at.

Відповідь:

Через 1 с кулька зупинилась і почала рух вниз похилою площиною, тому через 1,5 с швидкість -1 м/с.

4. Дано:

Розв’язання:

При рівноприскореному русі v = v0 + at, тоді v0 = v - at.

Відповідь: v0 = 0.

5. Дано:

Розв'язання:

При рівноприскореному русі v = v0 + at. Оскільки швидкість автобусу зменшується, то v = v0 - at, тоді

Відповідь: t = 20 с.

6. Дано:

Розв’язання:

1) v1 = 2 + t. Рух рівноприскорений. Тіло зупиниться.

2) v2 = -20 + 5t. Рух рівноприскорений. Тіло зупиниться (v2 = 0) через час

3) v3 = 10 — 3t. Рух рівноуповільнений. Тіло зупиниться (v3 = 0) через час

Відповідь:

7. Дано:

Розв’язання:

1) Перше тіло рухається рівноприскорено (за трафіком). Рівняння залежності

2) Друге тіло рухається рівноуповільнено (за графіком). Рівняння залежності

Відповідь:

8. Дано:

Розв’язання:

Відповідь:

9. За графіком:

Рівняння залежності швидкості від часу v = v0 + at, v = 5 + 1,25t. Час, коли тіло змінило напрямок швидкості свого руху (тобто v = 0): 0 = 5 + 1,25t, тоді

Відповідь: за 4 с до початку спостереження.

10. Числове значення шляху, який подолало тіло за 4 с, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху тіла (тобто площі трапеції).

де (за графіком). Тоді


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити