ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

Контрольні запитання

1. Обчислити проекцію переміщення Sx для рівноприскореного прямолінійного руху можна за допомогою формул: та

2. Рівняння проекції переміщення має вигляд: Це квадратична функція, тому графік залежності Sx(t) — парабола, вершина якої відповідає точці повороту. Якщо аx > 0, вітки параболи напрямлені вгору; якщо аx < 0, вітки параболи напрямлені вниз.

3. Рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху:

Вправа 29

1. Дано:

Розв'язання:

Переміщення під час рівноприскореного руху

Відповідь: s = 35 м.

2. Дано:

Розв'язання:

Переміщення під час руху

Оскільки швидкість потягу зменшилась, то

Відповідь: s = 100 м.

3. Дано:

Розв'язання:

За формулою переміщення маємо

За формулою прискорення маємо

Відповідь:

4. Дано:

Розв’язання:

1) 1. Перше тіло

Рівняння залежності

2. Друге тіло

Рівняння залежності

2) Час та місце зустрічі: в момент зустрічі координати тіл однакові, тобто

— сторонній корінь;

Тіла зустрінуться через 5 с в точці з координатою 23 м.

3) Графіки проекції швидкості та переміщення:

5. Дано:

Розв’язання:

За графіком t = 2 c, v = 0.

Тоді:

Рівняння координати: тоді x = -20 + 20t - 5t2.

Координата тіла через 4 с:

Відповідно переміщення за цей час

Пройдений шлях l = 20 м + 20 м = 40 м.

Відповідь: l = 40 м, s = 0, х = -20 + 20t — 5t2.

6. Дано:

Розв'язання:

Перший автомобіль: за 20 с автомобіль здійснює переміщення враховуючи, що v01 = 0 (за умовою задачі), маємо та набуває швидкості v = v0 + at,

Тобто рівняння координати першого автомобіля:

Другий автомобіль: починає свій рух через 20 с після першого, тому рівняння координати другого автомобіля

За умовою задачі х1 - х2 = 240, тому — час, після початку руху другого автомобіля, через який відстань між автомобілями 240 м.

Відповідь: t2 = 40 с.

7. Якщо ескалатор у метро піднімається зі швидкістю 2,5 м/c, то для того, щоб людина на ескалаторі перебувала у стані спокою в системі відліку, пов’язаній з Землею, вона повинна рухатись ескалатором униз зі швидкістю 2,5 м/c.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити