ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Контрольні запитання

1. Тіло зберігає швидкість свого руху якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Парашутист деякий час може рухатися рівномірно прямолінійно, коли дія Землі буде зрівноважена дією повітря та строп парашута. Підручник на парті перебуває у стані спокою відносно Землі, оскільки тяжіння Землі скомпенсовано дією столу.

2. Сучасне формулювання закону інерції: тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.

3. Систему відліку, відносно якої спостерігається явище інерції, називають інерціальною системою відліку. Систему відліку, відносно якої явище інерції не спостерігається, називають неінерціальною системою відліку. Як інерціальні використовують СВ, пов’язані із Землею. Будь-яка СВ, що рухається відносно інерціальної СВ рівномірно прямолінійно, теж є інерціальною.

4. Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Перший закон Ньютона постулює існування інерціальних систем відліку.

5. Принцип відносності Ґалілея: в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.

Вправа 30

1. На стілець діють сила тяжіння вага людини та сила реакції опори на людину — сила тяжіння та сила реакції опори Так як людина, як і стілець, перебуває в стані спокою відносно Землі, то дія сил скомпенсована.

2. Човен перебуває в спокої відносно берега. При цьому компенсується дія весел та води, також води та Землі.

3. Кіт, що лежить на столі, перебуває у стані спокою, тому СВ, пов’язана з котом, буде інерціальною. Павучок рухається рівномірно і прямолінійно, тому, СВ пов’язана з ним, буде інерціальною. Мишеня, яке побачило кота, рухається нерівномірно, тому СВ, пов’язана з мишеням, не буде інерціальною.

4. 1) Для того щоб СВ була інерціальною, її можна пов’язати з деревом (v = 0) або собакою чи пішоходом (v = 2 м/c). Для того, щоб СВ була неінерціальною, її можна пов’язати з автомобілями, які рухаються нерівномірно;

2) Швидкість руху собаки в СВ, пов’язаній із пішоходом у даний момент часу: v = v4 - v2 = 0; у СВ, пов’язаній із вантажівкою: v = v1 — v2 = 18 м/c;

3) Прискорення руху автомобіля у СВ, пов’язаній із деревом, та у СВ, пов’язаній із пішоходом: а = 2 м/c2.

6. Перше тіло: F1 = 3Н, F2 = 5Н. Рівнодійна F = F2 - F1 = 2Н, напрямлена в бік дії сили F2.

Друге тіло: рівнодійна F = 0 (дія сил F1, F2 та F3 скомпенсована).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити