ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 31. Другий закон Ньютона

Контрольні запитання

1. У скільки разів збільшується сила, у стільки ж разів збільшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії цієї сили; чим більшою є маса тіла, тим меншим буде його прискорення.

2. Другий закон Ньютона: прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла:

3. Якщо на тіло одночасно діють кілька сил другий закон Ньютона Записують так: або

4. Знаючи модуль і напрямок рівнодійної сил, які діють на тіло, завжди можна визначити модуль і напрямок прискорення якого набуває тіло внаслідок цієї дії:

5. Тіло рухається рівноприскорено прямолінійно тільки в тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, не змінюється з часом.

Вправа 31

1. Дано:

Розв’язання:

Другий закон Ньютона тому F = m ∙ а,

Відповідь: F = 2,5 кН.

2. Якщо автомобіль набирає швидкість, то рівнодійна сил, прикладених до автомобіля напрямлена за напрямком руху. Якщо автомобіль сповільнює свій рух, то напрямок рівнодійної — проти напрямку руху автомобіля.

3. Дано:

Розв'язання:

За другим законом Ньютона

Відповідь: а = 5 м/c2.

4. Дано:

Розв'язання:

Рівняння координати тоді

За другим законом Ньютона

Відповідь: m = 2,5 т.

5. Дано:

Рівнодійна сил та Сили F1 та F2 напрямлені під кутом 90° одна до одної, тому рівнодійна

Тоді за другим законом Ньютона

Відповідь: а = 3 м/c2.

7. Дія завжди є взаємодією, тому, хто б не тягнув за мотузку, рухатимуться і хлопчик, і дівчинка. Якщо припустити, що маса хлопчика більша, то дівчинка набуде більшої швидкості руху.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити