ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

Контрольні запитання

1. Гравітаційна взаємодія - взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Наприклад: яблуко на гілці і Земля, підручник і парта, Місяць і Земля.

2. Закон всесвітнього тяжіння: між будь-якими двома тілами діє сила гравітаційного притягання, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

3. — гравітаційна стала. Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі, з якою дві матеріальні точки масою 1 кг кожна взаємодіють на відстані 1 м одна від одної (якщо m1 = m2 = 1кг, а r = 1 м, то F = 6,67 ∙ 10-11 Н).

4. Формула дає точний результат у таких випадках: 1) якщо розміри тіл нехтовно малі порівняно з відстанню між ними (тіла можна вважати матеріальними точками); 2) якщо обидва тіла мають кулясту форму та сферичний розподіл речовини; 3) якщо одне з тіл - куля, розміри та маса якої значно більші, ніж розміри та маса другого тіла, яке перебуває на поверхні цієї кулі або поблизу неї.

5. Сила тяжіння — сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Згідно із законом всесвітнього тяжіння модуль сили тяжіння Fтяж, яка діє на тіло масою m, можна обчислити за формулою: абo Сила тяжіння напрямлена вертикально вниз і прикладена до центра тяжіння тіла.

6. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла; зменшується в разі збільшення висоти h тіла над поверхнею Землі; залежить від географічної широти місцевості.

Вправа 33

1. Дано:

Розв'язання:

Сила тяжіння F = mg на Місяці Fм = m ∙ gм, тоді

На Землі

Відповідь: m = 4,7 кг, F3 = 47 Н.

2. Розрахувати силу притягання двох океанських лайнерів, скориставшись законом всесвітнього тяжіння не можна. Тому що формула дає точний результат у випадках: 1) якщо розміри тіл нехтовно малі порівняно з відстанню між ними; 2) якщо обидва тіла мають кулясту форму та сферичний розподіл речовини.

3. Якщо одну з кульок замінити іншою, вдвічі більшої маси, то сила гравітаційного притягання між ними збільшиться в два рази.

4. Дано:

Розв’язання:

тоді де тоді

Відповідь: М3 = 6 ∙ 1024 кг.

5. Дано:

Розв'язання:

За формулою для обчислення прискорення вільного падіння визначимо:

Відповідь: g = 0,61 м/с2.

6. Дано:

Розв'язання:

За формулою для обчислення прискорення вільного падіння: маємо:

Відповідь: g = 4,9 м/с2.

8. Дано:

Розв'язання:

Рівняння координати тому

Швидкість тіла v = v0 + at або v = -5 + 10t. Тоді час, через який тіло змінить напрямок руху (v = 0): 0 = -5 + 10t; t = 0,5 с.

Відповідь:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити