ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння

Контрольні запитання

1. 1) систему відліку, пов’язану з точкою на поверхні Землі, можна вважати інерціальною;

2) розглядати переміщення тіл поблизу поверхні Землі, тобто на невеликій (порівняно з її радіусом) відстані. Тоді прискорення вільного падіння можна вважати незмінним:

3) опором повітря можна знехтувати.

2. Рівняння координати для руху тіла під дією сили тяжіння:

3. Траєкторія руху тіла під дією сили тяжіння залежить від напрямку швидкості руху тіла: тіло, кинуте вертикально, рухається прямолінійною траєкторією; траєкторія руху тіла, кинутого горизонтально — парабола.

4. Для тіла, кинутого горизонтально дальність l польоту тіла за час t можна визначити за формулою: l = v0t; висоту падіння за формулою: модуль швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії:

Вправа 34

1. Для всіх тіл, які рухаються тільки під дією сили тяжіння, прискорення дорівнює прискоренню вільного падіння, тому прискорення тіл однакові.

2. Тіло у випадках а), б) та в) рухається тільки під дією сили тяжіння, тому з однаковим прискоренням

а)

Траєкторія руху — вітка параболи.

б)

Траєкторія руху — пряма, тіло рухається вгору.

в)

Траєкторія руху — пряма, тіло рухається вниз.

3. Дано:

Розв'язання:

а) Через 3 с після початку руху:

(тіло рухається вниз).

2) Час підйому та максимальна висота підйому: де v = 0, тоді

v = v0 - tg, де v = 0, тоді

Відповідь: v = 10 м/с, h = 15 м; t1 = 2 с, h1 = 20 м.

4. Дано:

Розв'язання: Із формули

Дальність польоту за час t:

Відповідь: t = 3 с, l = 60 м.

5. Дано:

Розв’язання:

Рівняння координати: тоді рівняння координати першої кульки: у1 = 25t + 5t2, другої кульки: y2 = 10 + 5t2.

У момент, коли кульки зіткнуться, їх координати однакові, тобто у1 = у2 або 25t + 5t2 = 10 + 5t2; 25t = 10; t = 0,4 c — час, через який кульки зіткнуться.

Відповідь: t = 0,4 с.

6. На рисунку — вільне падіння кульки. Зазначено 4 положення кульки через кожну 0,1 с, тому час падіння кульки t = 0,4 с. За цей час кулька проходить шлях у 16 клітинок, тому, якщо сторона кожного квадрата сітки — 5 см, h = 5 см ∙ 16 = 80 см = 0,8 м. Тоді за рівнянням переміщення маємо

Відповідь: g = 10 м/c2.

7. Дано:

Розв'язання:

Шлях, який подолає краплина за чотири секунди:

Шлях, який подолає краплина за три секунди:

Тоді за четверту секунду після моменту відриву краплина подолає шлях h = h1 - h2, h = 80 м - 45 м = 35 м.

Відповідь: h = 35 м.

8. За даними задачі 2, розглянутої в пункті 2 § 34, перше тіло пройшло до зустрічі шлях 120 м. Друге тіло спочатку рухалося вгору з початковою швидкістю v0 = 10 м/c2 і пройшло шлях де

Потім тіло почало рух вниз і пройшло шлях 20 м. Загальний шлях, який пройшло до зустрічі друге тіло - 25 м.

Відповідь: h1 = 120 м, h2 = 25 м.

9. Установіть відповідність між силою і формулою для її визначення:

1 Сила тяжіння — A F = mg

2 Сила Архімеда — Д F = ρgh

3 Сила тертя — В F = μN

4 Сила пружності — Б F = kx


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити