ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

Вправа 35

1. Дано:

Розв’язання:

Запишемо другий закон Ньютона: Проекція на вісь Оу:

Відповідь: Р = 3,5 кН.

2. Дано:

Розв’язання:

Запишемо другий закон Ньютона: (тіло рухається рівномірно, тому а = 0).

Проекції на осі Ох та Оу:

Відповідь: μ = 0,5.

3. Дано:

Розв'язання:

Запишемо другий закон Ньютона:

Проекція на вісь Оу:

Відповідь: k = 48 H/м.

4. Дано:

Розв’язання:

Запишемо другий закон Ньютона: де Т — сила натягу мотузки, FA = ρgV — сила Архімеда.

Проекція на вісь Оу: враховуючи, що густина води маємо:

Відповідь: Т = 110 Н.

5. Дано:

Розв’язання:

Запишемо другий закон Ньютона: Проекції на осі Ох та Оу: враховуючи, що маємо:

тоді

Відповідь: Fтеp = 15 Н; μ = 0,025.

6. Дано:

Розв’язання:

Запишемо другий закон Ньютона:

Проекції на осі Ох та Оу:

Відповідь: a = 0,9 м/c2.

7. Дано:

Розв'язання:

Перше тіло:

Запишемо другий закон Ньютона: де T — сила натягу нитки, Т = T1 = Т 2. Проекції на осі Ох та Оу:

тоді

Друге тіло:

Запишемо другий закон Ньютона:

Проекція на вісь Оу:

Розв’яжемо рівняння (1) та (2):

Відповідь: μ ≈ 0,06.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити