ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Контрольні запитання

1. Систему тіл можна вважати замкненою, якщо зовнішні сили, які діють на систему, зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил системи. Наприклад, під час вибуху феєрверка зовнішні сили, що діють на його «осколки» (сила тяжіння та сила опору), у багато разів менші від сил, з якими «осколки» відштовхуються, тому під час вибуху систему тіл «осколки» можна вважати замкненою.

2. Імпульс тіла - це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси m тіла на швидкість його руху: Одиниця імпульсу тіла в СІ - кілограм-метр за секунду:

3. Закон збереження імпульсу: у замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

4. Закон збереження імпульсу для системі двох тіл:

Вправа 36

1. Дано:

Розв'язання:

Імпульс тіла р = mv.

а) Імпульс м’яча відносно поверхні Землі:

б) Імпульс м’яча відносно футболіста: v = 0, тому

в) Імпульс м’яча відносно іншого футболіста: тому

Відповідь:

2. Дано:

Розв’язання:

Закон збереження імпульсу: тоді за умови задачі: т,о01 = (т, + т2)о;

Відповідь: v01 = 25 м/c.

3. Куля масою 10 кг рухається зі швидкістю 20 м/c і наздоганяє другу кулю масою 8 кг, що рухається зі швидкістю 5 м/c. Визначити швидкість другої кулі після взаємодії, якщо швидкість першої кулі стала 10 м/c.

Дано:

Розв’язання:

Закон збереження імпульсу: тоді за умови задачі:

4. Дано:

Розв’язання:

До стрибка хлопчика з човна:

а) Після стрибка хлопчика з корми човна:

Закон збереження імпульсу:

Проекція на вісь Ох:

б) Після стрибка хлопчика з носа човна: р

в) Після стрибка хлопчика з носа човна під кутом 60° до горизонту:

Відповідь:

5. Дано:

Розв’язання:

Нехай за час t човен відпливе від берега на відстань s, тоді людина за цей час пройде відстань l — s відносно води.

Тоді швидкість човна а швидкість людини

Закон збереження імпульсу

За умови задачі:

Відповідь: s = 1,4 м.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити