ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Вправа 38

1. Дано:

Розв'язання;

1) Вантаж спочатку вільно падає і проходить шлях де v0 = 0,

Тому повна механічна енергія вантажу на висоту 400 м — потенціальна енергія вантажу в момент скидання з літака.

2) В момент приземлення вантаж мав швидкість 20 м/c. Тому повна механічна енергія вантажу в момент приземлення — кінетична енергія вантажу в цей момент.

3) Енергія, па яку перетворилася частина механічної енергії вантажу:

Відповідь: Е1 = 169 кДж, Е1 = 8 кДж, Е2 = 160 кДж.

2. Дано:

Розв’язання:

І спосіб: Рух тіла, кинутого горизонтально.

Із формули визначимо час падіння.

Тоді швидкість у момент падання:

II спосіб: Закон збереження енергії.

враховуючи, що маємо:

Відповідь: v = 12 м/c.

3. Дано:

Розв'язання:

1) ШВИДКІСТЬ руху кульки 1 до зіткнення: За законом збереження енергії: враховуючи, що маємо:

2) Швидкість руху кульок після зіткнення:

За законом збереження імпульсу: або тоді

3) Максимальна висота, на яку піднімуться кульки після зіткнення:

За законом збереження енергії: враховуючи, що маємо:

Відповідь:

4. Дано:

Розв’язання:

За законом збереження енергії: де маємо

— швидкість, яку має кулька в момент влучання у брусок.

За законом збереження імпульсу: маємо звідси

— швидкість, яку мають брусок з кулькою після влучання кульки.

За законом збереження енергії: маємо тоді

Відповідь: h = 12,8 см.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема. Вивчення закону збереження механічної енергії.

Мета: переконатися на досліді, що повна механічна енергія замкненої системи тіл залишається незмінною, якщо в системі діють тільки сили тяжіння та сили пружності.

Обладнання: штатив із муфтою та лапкою, динамометр, набір тягарців, лінійка завдовжки 40-50 см, гумовий шнур завдовжки 15 см із покажчиком і петельками на кінцях, олівець, міцна нитка.

Виконання роботи:

1. Потягнувши за нижню петельку вертикально вниз, випрямити шнур, не натягуючи його. Позначити на лінійці олівцем положення покажчика у випадку ненавантаженого шнура й поставити позначку 0.

2. Визначити за допомогою динамометра вагу Р тягарця. Р1 = 1Н.

3. Підвісити тягарець до петельки. Відтягнувши тягарець униз, позначити на лінійці положення покажчика, біля позначки поставити цифру 1.

4. Відпустити тягарець. Помітивши положення покажчика в момент, коли тягарець сягнув найбільшої висоти, поставити у відповідному місці позначку 2.

5. Виміряти сили пружності F1 і F2, які виникають у гумовому шнурі в разі його розтягнення на х1 і х2 відповідно.

F1 = 1,6 Н, F2 = 0,4 Н.

6. Вимірявши відстані між відповідними позначками, визначити видовження х1 і х2 гумового шнура, а також максимальну висоту h підйому тягарця.

х1 = 0,04 м, х2 = 0,01 м, h = 0,03 м.

7. Для кожного досліду визначити: повну механічну енергію системи у стані 1:

повну механічну енергію системи у етапі 2:

8. Повторити дії, описані в пунктах 1 —7, підвісивши до шнура два тягарці разом.

9. Результати вимірювань та обчислень занести до таблиці.

Номер

досліду

Вага тягарця

р, н

Видовження шнура

Сила пружності

Висота підйому її, м

Повна механічна

енергія

x1, м

х2, м

F1, Н

F2, Н

Дж

Дж

1

1

0,04

0,01

1,6

0,4

0,03

0,032

0,032

2

2

0,05

0,024

2,3

0,7

0,026

0,0575

0,0604

10. Завдання «із зірочкою»

Оцінити відносну похибку одного експериментів:

Висновок: у випадку, коли система тіл є замкненою, а тіла системи взаємодіють одне з одним тільки силами пружності та силами тяжіння, повна механічна енергія системи не змінюється. Значення повної механічної енергії системи у стані 1 та у стані 2 однакові.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити